1234.mn платформын 2 жилийн ойн СУПЕР 29,900₮ хямдрал нээгдлээ! Супер хямдрал 2021/11/30 23:59 цагт дуусна. 3 өдөр үлдлээ!
Та нууц үгээ санахгүй байна уу?

Та 1234.mn-д бүртгүүлсэн и-мэйл хаягаа оруулна уу.

Бид таны мэйл хаягаар танд тусламж илгээх болно :

Та дараах зураг дээрх тесктийг хуулан бичнэ үү.
Том жижиг үсгийг том жижгээр нь бичнэ.

CAPTCHA code


Хэрэв и-мэйл хаягаа 1234.mn-д бүртгүүлээгүй бол 9464-1201, 9479-1979 утас руу ӨӨРИЙН БҮРТГЭЛТЭЙ УТАСНААС холбогдож тусламж авна уу.