Хичээл № : 1 - R программын товч танилцуулга, сон...

Хичээл № : 7 - Багц шинээр суулгах, харах, шалгах...

Буцах Худалдаж авах