Хичээл № : 1 - R программын товч танилцуулга, сонгох шалтгаан, судлах сэдвүүд...

Хичээл № : 7 - Багц шинээр суулгах, харах, шалгах, ажлын бэлэн горимд оруулах тухай...

Буцах Худалдаж авах