Багш : Цэнд Будмаа

Мэргэжил : Бизнесийн удирдлага, Эрсдэлийн удирдлага, Даатгал
Заах чиглэл : Стартап бизнес, Бизнес, Microsoft Excel;
Элссэн огноо : 2016-07-17Боловсрол :
Боловсрол:

2019 - Одоо : МУИС, Бизнесийн сургуулийн Докторант
2017 - 2019 : МУИС, Бизнесийн сургуулийн Бизнесийн удирдлагын Магистр
2015 - 2017 : Их Британи, Chartered Insurance Institute, Dip CII зэрэг
2013 - 2014 : Их Британи, Chartered Insurance Institute, Cert CII зэрэг
2008 - 2012 : МУИС, Бизнесийн сургуулийн Бизнесийн удирдлагын Бакалавр
2002 - 2008 : УБ, Лаборатори 1-р дунд сургуульд бүрэн дунд боловсрол эзэмшсэн.

Ажлын туршлага :
2020 - Одоо : Финс Брокерс ХХК - Үүсгэн байгуулагч, Гүйцэтгэх захирал;
2019 - Одоо : Финс ХХК - Хамтран үүсгэн байгуулагч, Зөвлөх;
2018 - Одоо : Chartered Insurance Institute (UK) - CII Goodwill Ambassador;
2019 - 2021 : Монгол Улсын Их Сургуулийн Бизнесийн Сургууль - Багш;
2012 - 2019 : Монгол Даатгал ХХК - Давхар даатгалын ахлах менежер

Цэнд Будмаа багштай холбогдох