Хичээл № : 2 - Мобайл апп хөгжүүлэлтийн товч түүх

Хичээл № : 1 - Энэ сургалтаар та юу сурч эзэмших вэ?

Хичээл № : 4 - Windows пс дээр ажиллах орчноо бэлтгэх, анхны аппаа бичиж АНДРОЙД гар утас дээр ажилл...

Хичээл № : 22 - FlatList ашиглан мэдээллийг лист хэлбэрээр дүрслэх...

Хичээл № : 52 - 1234.mn дээр шинээр нэмэгдсэн хичээлүүдийг үзүүлдэг апп хийцгээе!...

Хичээл № : 79 - Шинэ ном нэмэх дэлгэц, FormText компонентийг бичих, StatusBar, Constants.js ашиглах...

Хичээл № : 80 - Анимаци хэрхэн ашиглах вэ? Шинээр нэмж буй номын мэдээллийг дотоод төлөвт хадгалах...

Хичээл № : 81 - Хэрэглэгч мэдээлэл оруулах үед анимаци бүхий алдааны мэдээллийг үзүүлдэг болгоцгооё!...

Хичээл № : 131 - Mac дээр React Native CLI ашиглан АНДРОЙД төслийн тохиргоо хийж анхны project үүсгэж ...

Хичээл № : 134 - Windows-д зориулсан Chocolatey болон NuGet package management системүүдтэй танилцая!...

Буцах Худалдаж авах