Олон улсын хүүхдийн баярын хямдрал зарлагдаж бүх сургалт 35к боллоо. 5+ сургалт авахад тус бүр 32К!

Танд санал хүсэлт, асуулт байна уу?

Та саарал дэвсгэртэй зураг дээрх бичгийг хуулан бичнэ үү.
Том жижиг үсгийг том жижгээр нь бичнэ.

CAPTCHA code