Бүх сургалт ХУГАЦААГҮЙ буюу НАСАН ТУРШИЙН!

Математикийн элсэлтийн ерөнхий шалгалтын хувилбар бүрийн бодлогууд хоорондоо төстэй байдаг тухай та сонсож байсан уу?

Тиймээ жил бүрийн ЭЕШ-ын хувилбар бүр нийт 40 бодлоготой байдаг.

Аль нэг хувилбарыг нь бодож чадаж байвал бусад хувилбаруудыг ч бодож чадна гэсэн үг. Хэдийгээр сурагчид хувь хувьдаа маш их бэлдэж байгаад шалгалтаа өгдөг боловч тухайн бодлогыг бодох аргыг зөв системтэй сураагүй, эсвэл багшийг заах үед анхаарал дутуу байснаас болоод хүссэн үр дүндээ хүрч чадахгүй байх тохиолдол бий. Тэгвэл би яг л энэ асуудлыг шийдвэрлэж, элсэлтийн шалгалтын бэлтгэлийг чинь тэс өөр, өндөр түвшинд хүргэх зорилготойгоор энэхүү сургалтыг нээж байна.

Сургалтанд маань 2018-2020 оны ЭЕШ-нд ирсэн бодлогын хувилбаруудаас нэгийг нь сонгон, бүгдийг эхнээс нь дэлгэрэнгүй тайлбарлан, бодож үзүүлсэн бөгөөд сурагч та дутуу ойлгосон бүхнээ нөхөж авах боломжтой юм. Нийт 120 бодлого уг сургалтанд багтсан бөгөөд би жил бүр энэхүү сургалтаа шинэчилж, шинэ бодлогуудыг нэмж оруулаад явах юм. Бодлого бүрийг тус тусдаа хичээл болгосон бөгөөд та хичээлээ хэдэн ч удаа давтан үзэх боломжтой. Нэг хувилбарын бодолтуудыг бүрэн үзэж дууссан бол ижил төстэй бодлогуудыг бие даан бодож бэлтгэлээ хангаарай. Мөн өөрийгөө сорьж, тест бөглөх боломжийг бид нээж өгсөн байгаа.

Энэхүү сургалтыг үзсэнээр математекийн бүхий л бодлогыг торолгүй бодох чадвартай болно гэдэгт итгэлтэй байна.

За ингээд сургалтаараа эргэн уулзацгаая.
Доорхи видеог тоглуулж эхний видео хичээлийг үзнэ үү

   Хичээлүүд :   

 1. 4:19
  Сургалтын тухай
 2. 00:51
  2018 он. А хувилбар. Бодлого 1
 3. 00:39
  2018 он. А хувилбар. Бодлого 2
 4. 1:13
  2018 он. А хувилбар. Бодлого 3
 5. 0:37
  2018 он. А хувилбар. Бодлого 4
 6. 1:13
  2018 он. А хувилбар. Бодлого 5
 7. 1:29
  2018 он. А хувилбар. Бодлого 6
 8. 0:24
  2018 он. А хувилбар. Бодлого 7
 9. 1:14
  2018 он. А хувилбар. Бодлого 8
 10. 0:58
  2018 он. А хувилбар. Бодлого 9
 11. 1:23
  2018 он. А хувилбар. Бодлого 10
 12. 0:54
  2018 он. А хувилбар. Бодлого 11
 13. 1:16
  2018 он. А хувилбар. Бодлого 12
 14. 1:09
  2018 он. А хувилбар. Бодлого 13
 15. 0:49
  2018 он. А хувилбар. Бодлого 14
 16. 2:02
  2018 он. А хувилбар. Бодлого 15
 17. 0:54
  2018 он. А хувилбар. Бодлого 16
 18. 2:37
  2018 он. А хувилбар. Бодлого 17
 19. 0:48
  2018 он. А хувилбар. Бодлого 18
 20. 1:31
  2018 он. А хувилбар. Бодлого 19
 21. 0:56
  2018 он. А хувилбар. Бодлого 20
 22. 2:45
  2018 он. А хувилбар. Бодлого 21
 23. 1:27
  2018 он. А хувилбар. Бодлого 22
 24. 1:04
  2018 он. А хувилбар. Бодлого 23
 25. 1:43
  2018 он. А хувилбар. Бодлого 24
 26. 2:03
  2018 он. А хувилбар. Бодлого 25
 27. 1:09
  2018 он. А хувилбар. Бодлого 26
 28. 1:47
  2018 он. А хувилбар. Бодлого 27
 29. 1:33
  2018 он. А хувилбар. Бодлого 28
 30. 3:58
  2018 он. А хувилбар. Бодлого 29
 31. 2:57
  2018 он. А хувилбар. Бодлого 30
 32. 3:24
  2018 он. А хувилбар. Бодлого 31
 33. 1:27
  2018 он. А хувилбар. Бодлого 32
 34. 1:44
  2018 он. А хувилбар. Бодлого 33
 35. 1:51
  2018 он. А хувилбар. Бодлого 34
 36. 2:08
  2018 он. А хувилбар. Бодлого 35
 37. 2:46
  2018 он. А хувилбар. Бодлого 36
 38. 5:20
  2018 он. А хувилбар. Нөхөх тестийн бодлого 1
 39. 6:37
  2018 он. А хувилбар. Нөхөх тестийн бодлого 2
 40. 5:46
  2018 он. А хувилбар. Нөхөх тестийн бодлого 3
 41. 11:13
  2018 он. А хувилбар. Нөхөх тестийн бодлого 4
 42. 0:48
  2019 он. А хувилбар. Бодлого 1
 43. 0:55
  2019 он. А хувилбар. Бодлого 2
 44. 1:09
  2019 он. А хувилбар. Бодлого 3, 4
 45. 1:12
  2019 он. А хувилбар. Бодлого 5
 46. 1:33
  2019 он. А хувилбар. Бодлого 6
 47. 1:18
  2019 он. А хувилбар. Бодлого 7
 48. 1:19
  2019 он. А хувилбар. Бодлого 8
 49. 2:17
  2019 он. А хувилбар. Бодлого 9
 50. 1:54
  2019 он. А хувилбар. Бодлого 10
 51. 2:37
  2019 он. А хувилбар. Бодлого 11
 52. 2:55
  2019 он. А хувилбар. Бодлого 12
 53. 3:24
  2019 он. А хувилбар. Бодлого 13
 54. 2:57
  2019 он. А хувилбар. Бодлого 14
 55. 2:33
  2019 он. А хувилбар. Бодлого 15
 56. 1:36
  2019 он. А хувилбар. Бодлого 16
 57. 2:27
  2019 он. А хувилбар. Бодлого 17
 58. 2:50
  2019 он. А хувилбар. Бодлого 18
 59. 1:06
  2019 он. А хувилбар. Бодлого 19
 60. 2:04
  2019 он. А хувилбар. Бодлого 20
 61. 1:07
  2019 он. А хувилбар. Бодлого 21
 62. 1:56
  2019 он. А хувилбар. Бодлого 22
 63. 3:25
  2019 он. А хувилбар. Бодлого 23
 64. 3:42
  2019 он. А хувилбар. Бодлого 24
 65. 2:29
  2019 он. А хувилбар. Бодлого 25
 66. 2:21
  2019 он. А хувилбар. Бодлого 26
 67. 2:02
  2019 он. А хувилбар. Бодлого 27
 68. 0:58
  2019 он. А хувилбар. Бодлого 28
 69. 2:22
  2019 он. А хувилбар. Бодлого 29
 70. 3:13
  2019 он. А хувилбар. Бодлого 30
 71. 2:13
  2019 он. А хувилбар. Бодлого 31
 72. 2:04
  2019 он. А хувилбар. Бодлого 32
 73. 5:13
  2019 он. А хувилбар. Бодлого 33
 74. 5:00
  2019 он. А хувилбар. Бодлого 34
 75. 1:31
  2019 он. А хувилбар. Бодлого 35
 76. 3:54
  2019 он. А хувилбар. Бодлого 36
 77. 12:40
  2019 он. А хувилбар. Нөхөх тестийн бодлого 1
 78. 5:29
  2019 он. А хувилбар. Нөхөх тестийн бодлого 2
 79. 3:43
  2019 он. А хувилбар. Нөхөх тестийн бодлого 3
 80. 4:28
  2019 он. А хувилбар. Нөхөх тестийн бодлого 4
 81. 0:36
  2020 он. D хувилбар. Бодлого 1
 82. 0:51
  2020 он. D хувилбар. Бодлого 2
 83. 0:40
  2020 он. D хувилбар. Бодлого 3
 84. 0:41
  2020 он. D хувилбар. Бодлого 4
 85. 0:58
  2020 он. D хувилбар. Бодлого 5
 86. 1:14
  2020 он. D хувилбар. Бодлого 6
 87. 1:20
  2020 он. D хувилбар. Бодлого 7
 88. 1:16
  2020 он. D хувилбар. Бодлого 8
 89. 0:41
  2020 он. D хувилбар. Бодлого 9
 90. 0:55
  2020 он. D хувилбар. Бодлого 10
 91. 0:52
  2020 он. D хувилбар. Бодлого 11
 92. 1:18
  2020 он. D хувилбар. Бодлого 12
 93. 1:15
  2020 он. D хувилбар. Бодлого 13
 94. 1:16
  2020 он. D хувилбар. Бодлого 14
 95. 2:44
  2020 он. D хувилбар. Бодлого 15
 96. 2:54
  2020 он. D хувилбар. Бодлого 16
 97. 1:18
  2020 он. D хувилбар. Бодлого 17
 98. 2:12
  2020 он. D хувилбар. Бодлого 18
 99. 2:00
  2020 он. D хувилбар. Бодлого 19
 100. 0:55
  2020 он. D хувилбар. Бодлого 20
 101. 1:26
  2020 он. D хувилбар. Бодлого 21
 102. 1:34
  2020 он. D хувилбар. Бодлого 22
 103. 2:56
  2020 он. D хувилбар. Бодлого 23
 104. 2:38
  2020 он. D хувилбар. Бодлого 24
 105. 3:19
  2020 он. D хувилбар. Бодлого 25
 106. 0:35
  2020 он. D хувилбар. Бодлого 26
 107. 1:09
  2020 он. D хувилбар. Бодлого 27
 108. 1:33
  2020 он. D хувилбар. Бодлого 28
 109. 0:59
  2020 он. D хувилбар. Бодлого 29
 110. 2:59
  2020 он. D хувилбар. Бодлого 30
 111. 3:15
  2020 он. D хувилбар. Бодлого 31
 112. 1:16
  2020 он. D хувилбар. Бодлого 32
 113. 3:54
  2020 он. D хувилбар. Бодлого 33
 114. 2:06
  2020 он. D хувилбар. Бодлого 34
 115. 3:55
  2020 он. D хувилбар. Бодлого 35
 116. 2:05
  2020 он. D хувилбар. Бодлого 36
 117. 6:45
  2020 он. D хувилбар. Нөхөх тестийн бодлого 1
 118. 8:32
  2020 он. D хувилбар. Нөхөх тестийн бодлого 2
 119. 3:51
  2020 он. D хувилбар. Нөхөх тестийн бодлого 3
 120. 9:19
  2020 он. D хувилбар. Нөхөх тестийн бодлого 4
 121. Төгсөв. Үүнээс цааш яах вэ?
 122. 2017 оны А хувилбар Бодлого 1
 123. 2017 оны А хувилбар Бодлого 2
 124. 2017 оны А хувилбар Бодлого 3
 125. 2017 оны А хувилбар Бодлого 4
 126. 2017 оны А хувилбар Бодлого 5
 127. 2017 оны А хувилбар Бодлого 6
 128. 2017 оны А хувилбар Бодлого 7
 129. 2017 оны А хувилбар Бодлого 8
 130. 2017 оны А хувилбар Бодлого 9
 131. 2017 оны А хувилбар Бодлого 10
 132. 2017 оны А хувилбар Бодлого 11
 133. 2017 оны А хувилбар Бодлого 12
 134. 2017 оны А хувилбар Бодлого 13
 135. 2017 оны А хувилбар Бодлого 14
 136. 2017 оны А хувилбар Бодлого 15
 137. 2017 оны А хувилбар Бодлого 16
 138. 2017 оны А хувилбар Бодлого 17
 139. 2017 оны А хувилбар Бодлого 18
 140. 2017 оны А хувилбар Бодлого 19
 141. 2017 оны А хувилбар Бодлого 20
 142. 2017 оны А хувилбар Бодлого 21
 143. 2017 оны А хувилбар Бодлого 22
 144. 2017 оны А хувилбар Бодлого 23
 145. 2017 оны А хувилбар Бодлого 24
 146. 2017 оны А хувилбар Бодлого 25
 147. 2017 оны А хувилбар Бодлого 26
 148. 2017 оны А хувилбар Бодлого 27
 149. 2017 оны А хувилбар Бодлого 28
 150. 2017 оны А хувилбар Бодлого 29
 151. 2017 оны А хувилбар Бодлого 30
 152. 2017 оны А хувилбар Бодлого 31
 153. 2017 оны А хувилбар Бодлого 32
 154. 2017 оны А хувилбар Бодлого 33
 155. 2017 оны А хувилбар Бодлого 34
 156. 2017 оны А хувилбар Бодлого 35
 157. 2017 оны А хувилбар Бодлого 36
 158. 2017 оны А хувилбар нөхөх тест 2.1
 159. 2017 оны А хувилбар нөхөх тест 2.2
 160. 2017 оны А хувилбар нөхөх тест 2.3
 161. 2017 оны А хувилбар нөхөх тест 2.4

Сагсанд хийх

== Сурагчдын сэтгэгдлүүд ==

2021 оны эеш тест хэзээ орхийн болоо
2022-01-09 10:10:16
2020 он. D хувилбар. Бодлого 8 хариу нь 10 гарч байж минийхээр зөв болоод байна , миний буруу бол яагаад гэсэн тайлбарын өгөөрөй
2021-08-08 10:16:44
Гоё
2021-07-27 09:20:23

1234.mn платформоос програмчлалын сургалт үзэх дараалал
Нэгдүгээр хэсэг

1234.mn платформоос програмчлалын сургалт үзэх дараалал
Хоёрдугаар хэсэг