Бүх сургалт ХУГАЦААГҮЙ буюу НАСАН ТУРШИЙН!

Та оффисын албан тушаалд ажилладаг уу? Эсвэл тушаал дэвшихийг хүсч байна уу? Шинэ ажилд CV-ээ өгөх гэж байна уу? Аль нь ч байсан та байгууллагын ажил хэргийг Excel програм дээр дээд зэргээр явуулдаг байвал таны №1 давуу тал болдог билээ.

Тэгвэл энэ чадварыг та онлайнаар 132 видео хичээл үзэн, гэрээсээ огт гаралгүй эзэмшинэ гэвэл ямар вэ?

Энэхүү онлайн сургалтаар та Microsoft Excel 2010, 2013, 2016 дээр эхлэн суралцагчийн түвшнээс эхлэн дээд түвшин хүртэл ойлгомжтой, бодит амьдрал дээрх энгийн жишээнүүд үзэн дагаж хийж бүрэн эзэмших болно.

• Хэнд тохиромжтой вэ: Бүх түвшний суралцагсдад
• Хичээлийн хэл: Монгол хэл
• Видео хичээлийн тоо: 132
• Хичээлийг дүүргэсний дараа онлайн сертификат олгоно.

Хичээлийн тайлбар

Microsoft Excel-ийн бүх түвшний хичээлийг нэг багц сургалтаас!

Энэхүү сургалт нь 4 хэсэг сургалтаас бүрдэнэ.

• Excel-ийн танилцуулга, суурь хичээл
• Дунд түвшний Excel
• Ахисан түвшний Excel
• Дээд түвшний Excel

Та дээрх 4 түвшний сургалтуудыг үзээд өдөр тутмын ажилд тань тулгардаг Excel програм дээрх асуудлуудыг шийдвэрлэх чадвартай болно. Үндсэн хичээлүүдээр та суурь мэдлэгийг олж авах бөгөөд цааш дунд ба ахисан түвшин рүү шилжих тусам мэдлэгээ улам бататган ахиулж Excel-ийг өндөр түвшинд хэрэглэх чадвартай болно.
Курсын төгсгөлд та Excel-ийн хамгийн өргөн хэрэглэгддэг багажуудыг төгс эзэмшиж ямар ч даалгаврыг өөртөө итгэлтэй бөгөөд хурдан гүйцэтгэх чадвартай болно.

Та юу сурах вэ?

• Эхлэн суралцагчийн түвшнээс эхлэн ахисан дээд түвшин хүртэл Excel-ийг эзэмшинэ.
• Microsoft Excel-ийн үндсэн ойлголтуудтай танилцана.
• Excel-ийн хамгийн өргөн хэрэглэгддэг функцуудыг ашиглан ажиллаж сурна.
• Macro ба VBA ашиглан Excel-ийн бүрэн хүчин чадлыг ашиглан ажиллах боломжтой болно.
• Жагсаалт эсвэл хүснэгтээр их хэмжээний Excel өгөгдөлтэй ажиллана.
• PivotTable ашиглан хөдөлгөөнт тайлан гаргаж сурна.
• IF, VLOOKUP, INDEX зэрэг ба бусад олон функцуудыг ашиглан Excel-ийг өндөр түвшинд хэрэглэнэ.

Энэхүү курсыг Microsoft Excel 2016-ийг ашиглан хийсэн ба сургалтын контентууд Excel 2010, 2013 хувилбарууд дээр ч ажиллана.

Сургалтыг хэнд зориулсан бэ?

• Энэхүү Microsoft Excel-ийн сургалтууд нь таныг 4 түвшинд сургана (Эхлэн суралцагч, дунд түвшин, ахисан түвшин ба Macro/VBA).
• Хэрэв та өөрийн ур чадварыг эхлэн суралцагчаас эхлэн ахисан ба түүнээс дээш түвшинд аваачихыг хүсч байвал энэ сургалт танд яг тохирох юм.

Танд ямар боломжийг олгох вэ?

• Ажил олгогчдоо өөрийн ур чадварыг нотлох, улмаар тушаал дэвшихэд шаардлагатай ур чадварыг эзэмших;
• Ажлын анкет дээрээ өөрийн сайтар эзэмшсэн хэрэглээний программын тоог нэгээр ахиулах;
• Ганцаар болон багаар ажиллахад ажлыг хурдтай гүйцэтгэх боломжтой болох;
• Ажлын бүтээмжээ дээшлүүлэхэд Excel дээрх боломжуудыг ашиглах.

За ингээд Экселийн шинэхэн цэргээс Генерал цолтой болох боломжийг бид олгоё, та харин яараарай.
Доорхи видеог тоглуулж эхний видео хичээлийг үзнэ үү

   Хичээлүүд :   

 1. 03:21
  Экселийг ажиллуулах
 2. 07:50
  Экселийн интерфэйс
 3. 03:28
  Quick Access Toolbar-ийн тухай
 4. 02:11
  Үргэлжлэл
 5. 03:13
  Экселийн бүтэц
 6. 04:16
  Экселийг хадгалах
 7. 01:49
  Экселийг нээх
 8. 08:40
  Экселийн shortcut товчнуудын тухай
 9. 03:38
  Экселд бичгэн утга оруулах
 10. 07:39
  Экселд тоон утга оруулах
 11. 05:30
  Экселд огноо оруулах
 12. 03:00
  Нүдний хаягийн тухай
 13. 07:04
  Экселийн үндсэн томъёо
 14. 08:09
  Харьцангуй болон тогтмол хаяг
 15. 06:32
  Экселийн үйлдэл гүйцэтгэх дараалал
 16. 05:22
  Экселийн томъёоны бүтэц
 17. 05:49
  SUM функцын тухай
 18. 06:46
  MIN ба MAX функцын тухай
 19. 03:42
  AVERAGE функц
 20. 03:42
  COUNT функц
 21. 06:55
  Тооцоолол хийсэн нүдэнд алдаа засах
 22. 05:44
  Autosum комманд ашиглах
 23. 04:21
  Autosum коммандыг гараас өгөх
 24. 03:51
  Томъёог хуулах
 25. 08:22
  Эксел дээрх өгөгдлийг хуулах, зөөх
 26. 08:02
  Экселд мөр ба багана нэмэх, хасах
 27. 05:04
  Нүдний өндөр ба өргөнийг тохируулах
 28. 04:40
  Мөр ба баганыг нуух ба нуусан мөр, баганыг гаргаж ирэх
 29. 02:55
  Экселийн хуудсыг нэрлэх
 30. 05:48
  Экселийн Worksheet- ийг устгах
 31. 04:11
  Worksheet-ийг хуулах, хөдөлгөх
 32. 04:50
  Үсгийн хэв форматлах
 33. 04:12
  Нүднүүдийн арын өнгийг солих
 34. 04:35
  Экселийн нүднүүдэд хүрээ татах
 35. 05:09
  Тоон өгөгдлийг валют хэлбэртэй болгож формат хийх
 36. 02:36
  Хувь хэмжээний мэдээлэлтэй ажиллах
 37. 03:36
  Эскелийн format painter-ийг ашиглах
 38. 05:26
  Экселийн Cell Style-ийг ашиглан нүдний формат хийж гүйцэтгэх
 39. 03:58
  Нүднүүдийг хооронд нь нэгтгэх ба нүдэнд агуулагдах мэдээллийг голлуулах
 40. 05:06
  Нөхцөлт формат ашиглах
 41. 04:11
  Экселд зураг оруулах
 42. 04:59
  Экселд дүрс оруулж хэв загварыг форматлах
 43. 07:03
  Excel-ийн SmartArt-тай ажиллах
 44. 04:38
  Баганан график хийх
 45. 08:16
  Экселийн графикийн хэсэгтэй ажиллах нь
 46. 04:56
  График байгуулсны дараа өгөгдлийг өөрчлөх, нэмэх
 47. 05:43
  Графикийн загвар, дизайныг өөрчлөх
 48. 03:37
  Графикийг өөр Sheet рүү зөөх
 49. 04:44
  Pie график байгуулах
 50. 02:25
  Print preview буюу хэвлэх коммандаас нэг алхмын өмнө
 51. 09:02
  Хуудасны хэмжээ, ирмэгийн зай, хэвтээ босоог тохируулах
 52. 03:05
  Page Layout-тай ажиллах
 53. 04:54
  Хуудсанд Header ба Footer хийх нь
 54. 03:07
  Сонгосон талбарыг хэвлэх тохиргоо хийх
 55. 02:19
  Экселийн Template-ийн тухай
 56. 07:38
  Бэлэн Template-ийг нээж ашиглах нь
 57. 05:03
  Өөрийн хэрэгцээнд тохируулан Template үүсгэх
 58. 04:53
  Экселийн жагсаалтийн тухай
 59. 04:22
  Жагсаалтад буй мэдээллийг эрэмбэлэх
 60. 03:03
  Мэдээллийн олон түвшинт эрэмбэлэлт
 61. 03:53
  Custom Sort ашиглан мэдээллийг эрэмбэлэх
 62. 05:01
  Autofiller багаж ашиглан жагсаалтаас мэдээллийг шүүх
 63. 05:18
  Жагсаалтнаас дэд нийлбэр дүнгүүдийг олох (Subtotal)
 64. 06:23
  Жагсаалтыг хүснэгт болгон форматлах
 65. 04:57
  Нөхцөлт формат ашиглан давхардлыг илрүүлэх, устгах
 66. 05:31
  DSUM функцээр нөхцөлт нийлбэр олох
 67. 04:32
  DAVERAGE функц ашиглан нөхцөлт дундаж утгыг олох
 68. 03:52
  DCOUNT функц ашиглан нөхцөл хангасан нүдийг тоолох
 69. 06:09
  SUBTOTAL функцыг Filter- ийн хамт ашиглан сонгосон нүднүүдийн нийлбэрийг олох
 70. 06:34
  Data Validation хийх хэрэгцээ шаардлага, Validation list үүсгэх нь
 71. 03:40
  Validation list дотор алдааны мессэж үүсгэх
 72. 04:37
  Validation техникийг ашигладаг хөдөлгөөнт томъёоны тухай
 73. 06:40
  Текст файлаас Эксел рүү өгөгдөл оруулах
 74. 04:44
  Экселээс текст файл руу өгөгдөл экспортлох
 75. 03:31
  PivotTable-ийн тухай танилцуулга
 76. 07:02
  PivotTable үүсгэх
 77. 04:35
  PivotTable-ийн тооцооллыг өөрчлөх нь
 78. 05:02
  PivotTable-ийн үзүүлэлтүүдийг бүлэг болгох хураах
 79. 03:36
  PivotTable-ийн загвар дизайныг өөрчлөх
 80. 03:57
  PivotChart (график) үүсгэх
 81. 03:51
  PivotTable өгөгдлүүдийг филтер хийж шүүх
 82. 03:14
  Slicer багаж ашиглаж өгөгдлийг шүүж харуулах
 83. 05:08
  PowerPivot яагаад хэрэгтэй болох тухай
 84. 02:08
  PowerPivot-ийг Add-ins хэсгээс нэмж оруулах
 85. 04:49
  Data Model үүсгэх
 86. 04:06
  Data Model-д тулгуурлан PivotTable үүсгэх
 87. 03:57
  Мөр ба баганыг хөлдөөх буюу Freeze Panes багажийг ашиглах нь
 88. 04:26
  Мөр ба баганыг бүлэг болгон хураах, задлах (Grouping)
 89. 07:57
  Их хэмжээний мэдээлэл (мөр, багана) бүхий Экселийг хэвлэх
 90. 05:18
  Sheet хооронд томъёо бичиж холбох
 91. 07:54
  IF нөхцөлт функцыг бичих нь
 92. 05:55
  Томъёо агуулсан томъёог бичих
 93. 03:32
  CountIf функцын тухай
 94. 06:12
  Нөхцөлт нэмэх үйлдэл гүйцэтгэх SumIf функц
 95. 03:56
  IfError функцын тухай
 96. 06:33
  VLookUp функцыг ашиглан дата мэдээллийг олох нь
 97. 05:37
  HLOOKUP функцыг ашиглан дата мэдээллийг олох нь
 98. 09:43
  INDEX ба MATCH функцын тухай
 99. 06:16
  LEFT, RIGHT, MID функцуудын тухай
 100. 07:01
  SEARCH функцын тухай
 101. 02:40
  Concatenate функцын тухай
 102. 04:01
  Экселийн томъёонд оролцсон нүднүүдийг хайж олох
 103. 01:56
  Экселийн тухайн нүднээс өөр бусад ямар нүд хамаарч байгааг олох
 104. 03:49
  Watch цонхтой ажиллах нь
 105. 02:54
  Тооцоололд ашигласан томъёог бүгдийг нь харах
 106. 06:26
  Экселд тухайлсан нүд, талбараас бусад хэсэгт өөрчлөлт хийхээс хамгаалах
 107. 03:47
  Экселийн бүтцэд өөрчлөлт оруулахаас хамгаалах
 108. 02:53
  Эксел файлд нууц үг өгч хадгалах
 109. 05:54
  Goal Seek Tool ашиглах
 110. 13:09
  Solver Tool ашиглах нь
 111. 06:02
  Data Table үүсгэх
 112. 07:04
  Scenario Manager-тэй ажиллах нь
 113. 03:27
  Экселийн Macro-ийн талаар танилцуулга
 114. 01:52
  Developer Tab-ийг идэвхжүүлэх
 115. 07:12
  Macro Recorder-оор макро бичих
 116. 06:42
  Visual Basic for Applications (VBA) ашиглан бичсэн макро дээр засвар оруулах
 117. 05:06
  Макро ажиллуулах товч хийх
 118. 05:32
  Macro бичих хичээл
 119. 02:26
  Macro ажиллуулах 2 арга
 120. 07:06
  Macro засварлах, код нэмэх замаар өргөтгөх
 121. 06:22
  VBA Editor, Module ба Procedure үүсгэх
 122. 04:52
  VBA Procedure-т код нэмж бичих
 123. 05:10
  VBA дэхь хувьсагчийн тухай
 124. 05:08
  VBA дээр IF statement ашиглах
 125. 09:12
  VBA дээр Loop ашиглан бүлэг кодуудыг давтах
 126. 03:23
  Macro recording: Header үүсгэж форматлах
 127. 08:12
  VBA ашиглан Loop хийх
 128. 07:08
  SUM функцыг VBA ашиглан автоматжуулах
 129. 08:29
  SUM функцыг VBA ашиглан автоматжуулах (үргэлжлэл)
 130. 04:20
  SUM функцыг Loop ашиглан хэд хэдэн Sheet дээр ажиллуулах
 131. 11:45
  Өгөгдлийг хуулах код VBA дээр бичих
 132. 02:26
  Танилцуулга

Сагсанд хийх

== Сурагчдын сэтгэгдлүүд ==

Taalagdlaa
2021-08-31 10:39:35
Mash ikh taalagdlaa
2021-08-31 10:39:12
маш их таалагдлаа.
2021-08-31 10:38:29
Mash ih bayarlalaa =)
2021-08-24 20:58:17
Nadad ikh taalagdlaa
2021-08-24 19:43:54
Sain
2021-08-24 19:43:30
Sain
2021-08-24 19:43:06
62 dugaar hicheeliin video n 63-tai adil bn.
2021-08-15 16:05:46
wer bwef dsaf ffsda wsfdaf
2021-07-25 14:44:48
Баялалаа
2021-05-14 15:26:50
anhan shatand tohiroh surgalt bn
2021-05-11 16:35:49
tsaashid ushuu olon hicheel oruulj baigaarai bayarlalaa
2021-04-05 16:26:48
маш ойлгомжтой, анхан шатнаас авахуулаад цэгцтэй, чанартай сургалт авч чадлаа
2021-03-31 18:39:45
Сайн
2021-01-29 22:19:47
Үр дүнгээ өгч байгаа. Сайн сургал. Жишээ файл, гарын авлага нь дагаж ирвэл бүр сайн байна
2021-01-10 10:26:41
Таалагдлаа. Ажиллах жишээ файл оруулах хэрэгтэй. Мөн VBA дээр монгол хэлийг таньдаг болгох арга байна уу?
2020-12-20 20:12:41
Сургалт маш ойлгомжтой энгийн сайхан тайлбарлаж байна. Баярлалаа Зарим функц, томъёог олон жишээн дээр тайлбарлавал зүгээр байх, дандаа ганцхан жишээгээр тайлбарлаж байна, өөр олон салбар байгаа
2020-11-23 17:18:35
Гоё сургалт байна.Баярлалаа
2020-11-22 22:10:02
Энэ сургалт нь надад маш их хэрэгтэй сургалт байна. Яг зөв сургалтаа олсондоо танай хамт олонд талархаж байна.
2020-11-16 14:53:52
Ойлгомжтой сайхан сургалт байна, баярлалаа.
2020-10-26 17:24:40
good
2020-09-26 15:17:42
Маш их таалагдаж байна
2020-08-06 09:29:54
Маш сайн цэгцтэй мэдлэг өгч чадаж байна. Баярлалаа
2020-07-30 18:46:57
Их хэрэгтэй сургалт бна, танай хамт олонд баярлалаа. Устгасан файлаа яаж сэргээх талаар болон pivot table-с тодорхой графикуудыг яаж оруулах талаар оруулж юм уу над руу илгээвэл их баярлана шүү.кк
2020-07-01 11:41:12
anhnii setgegdel bol taalagdsan
2020-06-13 11:37:10
Баярлалаа
2020-03-19 16:16:40
Маш ойлгомжтой сайхан заасан сайн сургалт байна
2020-03-02 19:06:11
Маш үр дүнтэй хичээл болж байна. Хүнийг ядрааж залхаахгүйгээр энгийн бөгөөд ойлгомжтой хичээл болсон байна.
2020-02-13 00:40:52
Цаг зав хэмнэсэн, сурхад урамтай байна.
Багшийн хоолойн өнгө, үгийн сонголт нтр сонсголонтой сайхан байна.
Сургалтын агуулгын хувьд эхний хэсэгтээ маш энгийн байлаа, миний хувьд 70-с хойш хэрэгтэй хэсэг нь эхэлж байна.
Энэ сургалтыг авсандаа баяртай байна, цаашдаа програмчлалын хэлээр сурах сонирхолтой байгаа.
Python R script гэх мэт олон сургалт оруулна гэж найдаж байна. Төлбөрийн хувьд үнэхээр боломжийн.
110к нтр гэсэн онлайн сургалтууд байна лээ. Хямдаар танайхыг турший гэж бодсон зөв сонголт хийсэн байна.
Сүүлд нь нэмж хэлхэд төлбөрийн системээ сайжруулаад автомат болгочихвол супер!!!
Төлбөрөө шилжүүлээд 3 цаг орчимийн дараа идэвхжсэн.

Thanks
Nassa
2020-01-20 18:02:46
Боломжийн сайн хичээл байна.
2020-01-07 11:52:24
анхлан суралцаж байгаа хүмүүст ойлгомжтой сайн сургалт байна. Дунд болон ахисан түвшиний сургалт нь хэзээ гарч ирэх болоо гэсэн хүлээлттэй л үзсээр байнадаа Баярлалаа
2020-01-02 21:59:14
сайн
2019-12-25 00:03:46
Oilgomjtoi saihan zaasan bna
2019-12-22 00:18:17
ойлгомжтой цэгцтэй хичээл болсон байна. Баярлалаа
2019-12-19 12:01:16
Сайхан сургалт болсон байна. Илүү их сургалтуудыг оруулаарай. Зарим хичээлүүд үе үе уншаад байгаа юм шиг бөөрөнхий дүрс үүсээд таг уншаад байна лээ. Нэтийн хурдтай холбоотой биш. Жоохон гүйлгэж байгаад тавьчихаар зүгээр болчиж байсан.
2019-12-10 21:54:47
Jaaxan tomruulaad zaadag bol busadni asuudal algoo
2019-11-30 14:00:18
so good
2019-11-23 01:23:14
сайн сургалт байна.
2019-11-15 14:52:51
Hicheeluud ih oilgomjtoi saihan bolson bna.
2019-11-03 20:51:04