Байгууллагын ажилтнаар нэвтрэх

Сайн байна уу, та өөрийн бүртгэлтэй утасны дугаар, нууц үгийг оруулж нэвтэрнэ үү.

Гар утасны дугаар

Нууц үг


Байгууллагын давуу тал
  • Худалдан авсан бүх сургалтууд ажилтанд биш байгууллагад бүртгэгдэнэ
  • худалдан авсан сургалтуудыг бүх ажилчид үзэх боломжтой
  • Ажилтан ажлаас гарахад сургалт байгууллагадаа үлдэнэ
  • Ажилтны сургалтын явцыг хянах боломж
  • Зөвхөн байгууллага доторх дотоод сүлжээнээс үзэх боломжтой

Байгууллагын эрхийг хэрхэн авах вэ?