1234.mn сайтын албан ёсны сургагч Ц.Амарбатын 2009 онд гаргасан "Програмистийн Мэргэжлийн Лекцүүд" электрон контент нь дотроо гурван CD-ээс тогтох бөгөөд програмчлалын сэдвээр сайтар бодож боловсруулсан 14 сургалт, нийт 6200 орчим хуудаснаас тогтох 130 орчим лекцүүдийг ашиглагдах програм хангамжын хамтаар агуулсан юм. Эхлэн суралцагчдад хялбар байлгах үүднээс програмчлалын ухааны сэдвүүдийг судалбал зохих дарааллын дагуу дэс дарааллуулан дугаарласан байна. Мөн энэ контент нь тус зохиогчийн Java Програмистын гарын авлага номыг дотроо агуулсан юм.

Та 9930-1979 утсаар холбогдон 45000₮ үнээр худалдан авах боломжтой. Хүргэлт үнэгүй.


"Програмистийн мэргэжлийн лекцүүд" электрон контентийн сургалтууд :
1. Сургалт : Програмчлалын хэл JAVA I - 847 хуудас
 1. Танилцуулга - 73х
 2. Үндсэн үйлдлүүд - 73х
 3. Давталт - 59х
 4. Функц, мат класс, рандом тоо, МАССИВ - 68х
 5. Апплет, эрэмбэлэлт - 53х
 6. Класс, this, удамшил, composition - 51х
 7. Тогтмол, пакэж, байгуулагч, устгагч функц - 62х
 8. final функц класс, полиморфизм, абстракт класс, интерфэйс, дотоод класс - 85х
 9. String, exception handling - 66х
 10. Java2D - 58х
 11. Swing I - 64х
 12. Swing II - 69х
 13. Swing III - 53х
 14. Swing Border - 13х
2. Сургалт : Програмчлалын хэл JAVA II (гүнзгий ) - 441 хуудас
 1. Thread I (synchron function) - 47х
 2. Thread II (statement synchronization) - 23х
 3. Generics - 42х
 4. стрим, файл - 47х
 5. файл руу обьект бичих, serializable - 48х
 6. Collection, Vector, Arrays - 40х
 7. Collection, multimedia, applet хэрэглэн дуу тоглуулах - 37х
 8. Апплет, Сокет, Клиент сервэр чат - 36х
 9. Хэвлэх - 36х
 10. UDP, multithread бүхий клиент сервэр програм, lock, condition, xo game with socket - 37х
 11. JUnit test - 48х
3. Сургалт : Обьект хандалтат програмчлал (JAVA) - 565 хуудас
 1. Обьект хандалтат сэтгэлгээ - 48х
 2. Классын бүтэц, гишүүн өгөгдөл болон функц - 41х
 3. Удамшил, байгуулагч функц - 51х
 4. Хандалтын тодорхойлогчид, удамшил - 42х
 5. Гишүүн функцийн хандалтын тодорхойлогч - 48х
 6. this super заагч, getter, setters - 36х
 7. Классын агуулалт, хэт ачаалалтай функцүүд - 31х
 8. Хийсвэр обьект, Интерфэйс I - 34х
 9. Тогтмол, функцийн дахин тодорхойлолт, Интерфэйс - 60х
 10. Абстракт класс - 19х
 11. Полиморфизм, түүний хэрэглээ - 34х
 12. Лисковын зарчим, бусад чухал зарчмууд - 20х
 13. Обьект хандалтат шинжилгээ - 47х
 14. Жишээ систем ATM мөнгөний машин - 23х
4. Сургалт : Визуаль програмчлал (JAVA SWING) - 267 хуудас
 1. Model View Controller бүтэц - 33х
 2. JFrame, GlassPane, LayeredPane - 26х
 3. Internal Frame, JFrame-тэй ажиллах - 20х
 4. JList - 28х
 5. JTable 1 - 59х
 6. JTable 2 - 12х
 7. JTree 1 - 22х
 8. JTree 2 - 28х
 9. Swing жишээ - 444х
5. Сургалт : Обьект хандалтат системийн шинжилгээ ба зохиомж - 354 хуудас
 1. UML диаграм - загварчлалын зарчим, класс диаграм, interaction диаграм, Statechart диаграм - 28х
 2. UML диаграм - activity диаграм, UML диаграм өргөтгөх13х
 3. Хэрэглэгчийн шаардлага - функциональ болон функциональ бус шаардлага, ХШ тодорхойлох шатууд, Акторуудыг илрүүлэх - 18х
 4. Хэрэглэгчийн шаардлага - Scenario-уудыг илрүүлэх, Use case-үүдийг илрүүлэх, use case болон акторуудын холбоо, use case хоорондын холбоо, include extend - 24х
 5. Хэрэглэгчийн шаардлага - Joint Appliction Design шат, Шаардлагын бичиг баримт боловсруулах, Жишээ : Arena системийн шаардлага тодорхойлох - 32х
 6. Хэрэглэгчийн шаардлага - Жишээ : Arena системийн Use case-үүдийг сайжруулах шат, функциональ бус шаардлагыг тодорхойлох - 20х
 7. Систем Шинжилгээ - Обьект болон динамик загвар, Entity boundary control обьектууд, ерөнхийлөл болон тусгайлал, sequince диаграм хэрэглэн обьектуудыг холбох - 20х
 8. Систем Шинжилгээ - Обьектуудын хоорондын харилцааг CRC карт хэрэглэн загварчлах - 22х
 9. Систем Шинжилгээ - Жишээ : Arena системийн шинжилгээг хийж үзүүлэх - 22х
 10. Систем Зохиомж - Системийн дизайн, дэд системүүд тэдгээрийн хамаарал, нягт (high cohision) болон сул байх (low coupling) зарчим, layer болон partition-уудад системийг хуваах - 37х
 11. Систем Зохиомж - Жишээ : MyTrip системийн зохиомжийг хийж үзүүлэх - 53х
 12. Систем Зохиомж - Обьект дизайн 9х
 13. Кодчилол - JUnit тестчилэл хэрэглэх - 48х
6. Сургалт : Өгөгдлийн Сангийн Програмчлал (MySQL, SQL, JAVA) - 405 хуудас
 1. Үндсэн үйлдлүүд, Java тай холбох - 50х
 2. SQL командууд - 35х
 3. Хүснэгт холбох (Join) - 35х
 4. Агрегат функцүүд - 16х
 5. Хүснэгтийн төрлүүд -50х
 6. Дэд query - 44х
 7. MySQL Өгөгдлийн төрөл - 33х
 8. Индекс ашиглах - 45х
 9. User Administration - 43х
 10. Built in functions - 23х
 11. Stored procedure, view - 25х
7. Сургалт : Энтерпрайс систем програмчлал - 277 хуудас
 1. Java EE танилцуулга - 33х
 2. Java EE архитектур дэлгэрэнгүй - 46х
 3. Java EE tools, Вэб давхаргад ажиллах - 32х
 4. Java EE server administration - 46х
 5. Java EE Firstcup - 54х
 6. Xml - 66х
8. Код : Банкны Энтерпрайс систем
 1. Glassfish сэрвэр дээр данстай ажиллах EJB
 2. Glassfish сэрвэр дээр Кредит карттай ажиллах EJB
 3. Сэрвэртэй холбогдон ажиллах банкны ажилтны програм (Java)
 4. Харилцагчдийн вэб сайт (JSF, JSP)
 5. Харилцагчдийн гар утасны програм (J2ME)
 6. Данс болон кредит карттай ажиллах вэб сэрвис
 7. Банкны өгөгдлийн сан (MySQL backup script)
 8. Суулгах болон ажиллуулах видео заавар – Монгол хэлээр
 9. Кодыг тайлбарласан видео бичлэг – Монгол хэлээр
9. Сургалт : Интернэт програмчлалын үндэс (PHP) - 292 хуудас
 1. PHP үндэс - 51х
 2. Файлтай ажиллах - 21х
 3. Өргөн хэрэглэгддэг функцүүд, session тухай - 38х
 4. Массив, regular expression - 48х
 5. Функц ашиглах, MySQL тэй PHP-ээс ажиллах - 38х
 6. Жишээ систем - 50х
 7. Обьект хандалтат PHP -46х
10. Сургалт : Интернэт програмчлал практикт (PHP) - 386 хуудас
 1. IDE, вэб сайт төлөвлөлт, нууцлал хамгаалалтын зөвөлгөөнүүд - 47х
 2. SQL injection, HTTP ашигласан логин хийх - 26х
 3. MySQL ашигласан логин (процедур хандалтат) - 38х
 4. MySQL ашигласан логин (обьект хандалтат) - 39х
 5. Онлайн худалдааны систем - 40х
 6. Онлайн худалдааны систем үргэлжлэл - 45х
 7. Онлайн худалдааны систем үргэлжлэл - 42х
 8. Хэлэлцүүлгийн систем (процедур хандалтат) -45х
 9. Хэлэлцүүлгийн систем (обьект хандалтат) - 30х
11. Сургалт : Интернэт програмчлал практикт (PHP) -227 хуудас
 1. Ajax хэрэглэх - 39х
 2. Mc Framework - 32х
 3. Mc Framework - 38х
 4. Mc Framework - 30х
 5. Paypal ашиглан онлайн худалдааны сайт хийх - 28х
 6. Paypal ашиглан онлайн худалдааны сайт хийх - 27х
 7. Symfony ашиглан вэб сайт хийх, PHP ашиглан XML боловсруулах - 33х
12. Сургалт : Компьютерын сүлжээ болон клиент/сэрвэр програмчлал (Java Socket) -384 хуудас
 1. Сүлжээний хөгжил, сүлжээний танилцуулга, төрх - 50х
 2. Сүлжээний бүрэлдэхүүн хэсэг, төхөөрөмжүүд - 56х
 3. Кабелийн төрлүүд, кабел бэлтгэх - 55х
 4. Ethernet сүлжээ, түүний төрлүүд, төхөөрөмжүүд - 57х
 5. OSI модел, TCP IP протокол - 30х
 6. IP протокол - 33х
 7. IP, UDP, ICMP, TCP протокол - 33х
 8. TCP протокол - 27х
 9. TCP Socket ашиглан сүлжээг програмчлах - 27х
 10. UDP Socket ашиглан сүлжээг прогамчлах - 16х
13. Сургалт : Гар утасны програмчлал (J2ME) -363 хуудас
 1. J2ME танилцуулга, жишээ програм - 30х
 2. MIDP, PNG формат, зурагтай ажиллах жишээ програм - 35х
 3. Анимаци, double buffering, геометр дүрсүүд - 24х
 4. GUI, Soft button, гарны эвенттэй ажиллах - 37х
 5. Textbox, form, canvas, game api - 38х
 6. TiledLayer, Layer manager тэй ажиллах - 37х
 7. Дуутай ажиллах, recordstore, thread ашиглах - 46х
 8. Гар утасд мэдээлэл хадгалах, recordstore - 22х
 9. Жишээ тоглоом хийх - 38х
 10. HTTP протокол ашиглан сүлжээнд утаснаас ажиллах - 21х
 11. Сокет ашиглан сүлжээнд утаснаас ажиллах - 18х
 12. Blue Tooth ашиглан мэдээлэл дамжуулах - 17х
14. Сургалт : Компьютерийн график (JAVA) -419 хуудас
 1. График танилцуулга - 40х
 2. Графикийн өгөгдлийн үндсэн бүтэц - 25х
 3. Эргүүлэлт, зөөлт, томсгох жижигсгэх - 36х
 4. Матриц ашиглан хувиргалт хийх - 36х
 5. Муруйг дүрслэх аргууд - 43х
 6. Гурван хэмжээст дүрслэлийг бүтээх - 28х
 7. Камерийн хувиргалт - 31х
 8. Далд ирмэгийг зайлуулах - 39х
 9. Гэрэлтэлт тавих (Lambert) - 34х
 10. Гэрэлтэлт тавих (Gourad, Phong) - 22х
 11. Материал тавих, тэгш хэмгүй дүрс үүсгэх - 41х
 12. Java3D API танилцуулга - 18х
 13. Java3D API үргэлжлэл - 26х
15. Сургалт : Системийн програмчлал (.NET C#) - 291 хуудас
 1. .NET танилцуулга, хувьсагч, namespace, нөхцөл шалгалт - 41х
 2. Класс ба бүтэц, утга ба заалт, функц - 37х
 3. Классын гишүүд, Массив - 24х
 4. Property функцийн жишээ - 25х
 5. DLL үүсгэх, устгагч функц, индекслэгч функц - 44х
 6. Полиморфизм, абстракт болон sealed класс, интерфэйс - 25х
 7. Delegate - 23х
 8. GUI I - 26х
 9. GUI II - 26х
 10. GUI III - 11х
 11. Mysql тэй холбох - 9х
16. Сургалт : Хиймэл Оюуны үндэс - 484 хуудас
 1. Хөгжлийн түүх - 50х
 2. Ухаалаг агентууд болон түүний төрлүүд, бүтэц - 61х
 3. Асуудал, түүний төрлүүд, бүтэц - 54х
 4. Uninformed хайлтын алгоритмууд - 67х
 5. Мэдлэгийн санд тулгуурласан агент, хэллэгийн логик - 35х
 6. Нэгдүгээр эрэмбийн логик - 50х
 7. Нэгдүгээр эрэмбийн логикийн гаргалгаа - 44х
 8. Мэдлэгийн инжинерчлэл - 54х
 9. Дэлгүүрийн мэдлэгийн домэйн - 33х
 10. Дүгнэлт гаргах, forward болон backward chaining аргууд - 36х
17. Сургалт : Мэдээллийн нууцлал хамгаалалт - 262 хуудас
 1. Вэб хамгаалалт танилцуулга - 44х
 2. HTTP протокол - 33х
 3. Сайтын мэдээлэл илрүүлэх - 54х
 4. Клиентийн хамгаалалтыг эвдэх - 41х
 5. Логинтой ажиллах 1 хэсэг - 33х
 6. Логинтой ажиллах 2 хэсэг - 21х
 7. Session-тай ажиллах 1 хэсэг - 25х
 8. Google search optimization - 11х
18. Ашиглагдах програм хангамжууд
 1. Java JDK
 2. Xampp (Apache, PHP, MySQL)
 3. Eclipse
 4. NetBeans
 5. MySQL ConnectorJ
 6. MySQL GUI Tool
 7. Mongol Font
 8. DotNet Framework
 9. NotePad ++
 10. Security Tools
 11. Burp Suite
 12. BB Flash Recorder
 13. WinRar