Та хүссэн сургалтаа олсонгүй юу? Доорх формыг бөглөн бидэнд хүссэн сургалтаа захиална уу.

Таны мэйл хаяг

Хүсч байгаа сургалтынхаа талаар бичнэ үү

Та дараах зураг дээрх тесктийг хуулан бичнэ үү.
Том жижиг үсгийг том жижгээр нь бичнэ.

CAPTCHA code

Сургалтын захиалгууд

1. React Native
2. Android програмчлал
3. Java
4. AngularJS
5. Зураг авах, бичлэг хийх
6. React
7. Javascript
8. Фэйсбүүкийг сайн ашиглаж сурах
9. html css бүтэн нэг сайт хийж үзмээр байна
10. Python django
11. C#