Бүх сургалт ХУГАЦААГҮЙ буюу НАСАН ТУРШИЙН!

Та оффисын албан тушаалд ажилладаг уу? Эсвэл тушаал дэвшихийг хүсч байна уу? Шинэ ажилд CV-ээ өгөх гэж байна уу? Аль нь ч байсан та байгууллагын ажил хэргийг Excel програм дээр дээд зэргээр явуулдаг байвал таны №1 давуу тал болдог билээ.

Тэгвэл энэ чадварыг та онлайнаар 132 видео хичээл үзэн, гэрээсээ огт гаралгүй эзэмшинэ гэвэл ямар вэ?

Энэхүү онлайн сургалтаар та Microsoft Excel 2010, 2013, 2016 дээр эхлэн суралцагчийн түвшнээс эхлэн дээд түвшин хүртэл ойлгомжтой, бодит амьдрал дээрх энгийн жишээнүүд үзэн дагаж хийж бүрэн эзэмших болно.

• Хэнд тохиромжтой вэ: Бүх түвшний суралцагсдад
• Хичээлийн хэл: Монгол хэл
• Видео хичээлийн тоо: 132
• Хичээлийг дүүргэсний дараа онлайн сертификат олгоно.

Хичээлийн тайлбар

Microsoft Excel-ийн бүх түвшний хичээлийг нэг багц сургалтаас!

Энэхүү сургалт нь 4 хэсэг сургалтаас бүрдэнэ.

• Excel-ийн танилцуулга, суурь хичээл
• Дунд түвшний Excel
• Ахисан түвшний Excel
• Дээд түвшний Excel

Та дээрх 4 түвшний сургалтуудыг үзээд өдөр тутмын ажилд тань тулгардаг Excel програм дээрх асуудлуудыг шийдвэрлэх чадвартай болно. Үндсэн хичээлүүдээр та суурь мэдлэгийг олж авах бөгөөд цааш дунд ба ахисан түвшин рүү шилжих тусам мэдлэгээ улам бататган ахиулж Excel-ийг өндөр түвшинд хэрэглэх чадвартай болно.
Курсын төгсгөлд та Excel-ийн хамгийн өргөн хэрэглэгддэг багажуудыг төгс эзэмшиж ямар ч даалгаврыг өөртөө итгэлтэй бөгөөд хурдан гүйцэтгэх чадвартай болно.

Та юу сурах вэ?

• Эхлэн суралцагчийн түвшнээс эхлэн ахисан дээд түвшин хүртэл Excel-ийг эзэмшинэ.
• Microsoft Excel-ийн үндсэн ойлголтуудтай танилцана.
• Excel-ийн хамгийн өргөн хэрэглэгддэг функцуудыг ашиглан ажиллаж сурна.
• Macro ба VBA ашиглан Excel-ийн бүрэн хүчин чадлыг ашиглан ажиллах боломжтой болно.
• Жагсаалт эсвэл хүснэгтээр их хэмжээний Excel өгөгдөлтэй ажиллана.
• PivotTable ашиглан хөдөлгөөнт тайлан гаргаж сурна.
• IF, VLOOKUP, INDEX зэрэг ба бусад олон функцуудыг ашиглан Excel-ийг өндөр түвшинд хэрэглэнэ.

Энэхүү курсыг Microsoft Excel 2016-ийг ашиглан хийсэн ба сургалтын контентууд Excel 2010, 2013 хувилбарууд дээр ч ажиллана.

Сургалтыг хэнд зориулсан бэ?

• Энэхүү Microsoft Excel-ийн сургалтууд нь таныг 4 түвшинд сургана (Эхлэн суралцагч, дунд түвшин, ахисан түвшин ба Macro/VBA).
• Хэрэв та өөрийн ур чадварыг эхлэн суралцагчаас эхлэн ахисан ба түүнээс дээш түвшинд аваачихыг хүсч байвал энэ сургалт танд яг тохирох юм.

Танд ямар боломжийг олгох вэ?

• Ажил олгогчдоо өөрийн ур чадварыг нотлох, улмаар тушаал дэвшихэд шаардлагатай ур чадварыг эзэмших;
• Ажлын анкет дээрээ өөрийн сайтар эзэмшсэн хэрэглээний программын тоог нэгээр ахиулах;
• Ганцаар болон багаар ажиллахад ажлыг хурдтай гүйцэтгэх боломжтой болох;
• Ажлын бүтээмжээ дээшлүүлэхэд Excel дээрх боломжуудыг ашиглах.

За ингээд Экселийн шинэхэн цэргээс Генерал цолтой болох боломжийг бид олгоё, та харин яараарай.
Доорхи видеог тоглуулж эхний видео хичээлийг үзнэ үү

   Хичээлүүд :   

 1. 02:26
  Танилцуулга
 2. 03:21
  Экселийг ажиллуулах
 3. 07:50
  Экселийн интерфэйс
 4. 03:28
  Quick Access Toolbar-ийн тухай
 5. 02:11
  Үргэлжлэл
 6. 03:13
  Экселийн бүтэц
 7. 04:16
  Экселийг хадгалах
 8. 01:49
  Экселийг нээх
 9. 08:40
  Экселийн shortcut товчнуудын тухай
 10. 03:38
  Экселд бичгэн утга оруулах
 11. 07:39
  Экселд тоон утга оруулах
 12. 05:30
  Экселд огноо оруулах
 13. 03:00
  Нүдний хаягийн тухай
 14. 07:04
  Экселийн үндсэн томъёо
 15. 08:09
  Харьцангуй болон тогтмол хаяг
 16. 06:32
  Экселийн үйлдэл гүйцэтгэх дараалал
 17. 05:22
  Экселийн томъёоны бүтэц
 18. 05:49
  SUM функцын тухай
 19. 06:46
  MIN ба MAX функцын тухай
 20. 03:42
  AVERAGE функц
 21. 03:42
  COUNT функц
 22. 06:55
  Тооцоолол хийсэн нүдэнд алдаа засах
 23. 05:44
  Autosum комманд ашиглах
 24. 04:21
  Autosum коммандыг гараас өгөх
 25. 03:51
  Томъёог хуулах
 26. 08:22
  Эксел дээрх өгөгдлийг хуулах, зөөх
 27. 08:02
  Экселд мөр ба багана нэмэх, хасах
 28. 05:04
  Нүдний өндөр ба өргөнийг тохируулах
 29. 04:40
  Мөр ба баганыг нуух ба нуусан мөр, баганыг гаргаж ирэх
 30. 02:55
  Экселийн хуудсыг нэрлэх
 31. 05:48
  Экселийн Worksheet- ийг устгах
 32. 04:11
  Worksheet-ийг хуулах, хөдөлгөх
 33. 04:50
  Үсгийн хэв форматлах
 34. 04:12
  Нүднүүдийн арын өнгийг солих
 35. 04:35
  Экселийн нүднүүдэд хүрээ татах
 36. 05:09
  Тоон өгөгдлийг валют хэлбэртэй болгож формат хийх
 37. 02:36
  Хувь хэмжээний мэдээлэлтэй ажиллах
 38. 03:36
  Эскелийн format painter-ийг ашиглах
 39. 05:26
  Экселийн Cell Style-ийг ашиглан нүдний формат хийж гүйцэтгэх
 40. 03:58
  Нүднүүдийг хооронд нь нэгтгэх ба нүдэнд агуулагдах мэдээллийг голлуулах
 41. 05:06
  Нөхцөлт формат ашиглах
 42. 04:11
  Экселд зураг оруулах
 43. 04:59
  Экселд дүрс оруулж хэв загварыг форматлах
 44. 07:03
  Excel-ийн SmartArt-тай ажиллах
 45. 04:38
  Баганан график хийх
 46. 08:16
  Экселийн графикийн хэсэгтэй ажиллах нь
 47. 04:56
  График байгуулсны дараа өгөгдлийг өөрчлөх, нэмэх
 48. 05:43
  Графикийн загвар, дизайныг өөрчлөх
 49. 03:37
  Графикийг өөр Sheet рүү зөөх
 50. 04:44
  Pie график байгуулах
 51. 02:25
  Print preview буюу хэвлэх коммандаас нэг алхмын өмнө
 52. 09:02
  Хуудасны хэмжээ, ирмэгийн зай, хэвтээ босоог тохируулах
 53. 03:05
  Page Layout-тай ажиллах
 54. 04:54
  Хуудсанд Header ба Footer хийх нь
 55. 03:07
  Сонгосон талбарыг хэвлэх тохиргоо хийх
 56. 02:19
  Экселийн Template-ийн тухай
 57. 07:38
  Бэлэн Template-ийг нээж ашиглах нь
 58. 05:03
  Өөрийн хэрэгцээнд тохируулан Template үүсгэх
 59. 04:53
  Экселийн жагсаалтийн тухай
 60. 04:22
  Жагсаалтад буй мэдээллийг эрэмбэлэх
 61. 03:03
  Мэдээллийн олон түвшинт эрэмбэлэлт
 62. 03:53
  Custom Sort ашиглан мэдээллийг эрэмбэлэх
 63. 05:01
  Autofiller багаж ашиглан жагсаалтаас мэдээллийг шүүх
 64. 05:18
  Жагсаалтнаас дэд нийлбэр дүнгүүдийг олох (Subtotal)
 65. 06:23
  Жагсаалтыг хүснэгт болгон форматлах
 66. 04:57
  Нөхцөлт формат ашиглан давхардлыг илрүүлэх, устгах
 67. 05:31
  DSUM функцээр нөхцөлт нийлбэр олох
 68. 04:32
  DAVERAGE функц ашиглан нөхцөлт дундаж утгыг олох
 69. 03:52
  DCOUNT функц ашиглан нөхцөл хангасан нүдийг тоолох
 70. 06:09
  SUBTOTAL функцыг Filter- ийн хамт ашиглан сонгосон нүднүүдийн нийлбэрийг олох
 71. 06:34
  Data Validation хийх хэрэгцээ шаардлага, Validation list үүсгэх нь
 72. 03:40
  Validation list дотор алдааны мессэж үүсгэх
 73. 04:37
  Validation техникийг ашигладаг хөдөлгөөнт томъёоны тухай
 74. 06:40
  Текст файлаас Эксел рүү өгөгдөл оруулах
 75. 04:44
  Экселээс текст файл руу өгөгдөл экспортлох
 76. 03:31
  PivotTable-ийн тухай танилцуулга
 77. 07:02
  PivotTable үүсгэх
 78. 04:35
  PivotTable-ийн тооцооллыг өөрчлөх нь
 79. 05:02
  PivotTable-ийн үзүүлэлтүүдийг бүлэг болгох хураах
 80. 03:36
  PivotTable-ийн загвар дизайныг өөрчлөх
 81. 03:57
  PivotChart (график) үүсгэх
 82. 03:51
  PivotTable өгөгдлүүдийг филтер хийж шүүх
 83. 03:14
  Slicer багаж ашиглаж өгөгдлийг шүүж харуулах
 84. 05:08
  PowerPivot яагаад хэрэгтэй болох тухай
 85. 02:08
  PowerPivot-ийг Add-ins хэсгээс нэмж оруулах
 86. 04:49
  Data Model үүсгэх
 87. 04:06
  Data Model-д тулгуурлан PivotTable үүсгэх
 88. 03:57
  Мөр ба баганыг хөлдөөх буюу Freeze Panes багажийг ашиглах нь
 89. 04:26
  Мөр ба баганыг бүлэг болгон хураах, задлах (Grouping)
 90. 07:57
  Их хэмжээний мэдээлэл (мөр, багана) бүхий Экселийг хэвлэх
 91. 05:18
  Sheet хооронд томъёо бичиж холбох
 92. 07:54
  IF нөхцөлт функцыг бичих нь
 93. 05:55
  Томъёо агуулсан томъёог бичих
 94. 03:32
  CountIf функцын тухай
 95. 06:12
  Нөхцөлт нэмэх үйлдэл гүйцэтгэх SumIf функц
 96. 03:56
  IfError функцын тухай
 97. 06:33
  VLookUp функцыг ашиглан дата мэдээллийг олох нь
 98. 05:37
  HLOOKUP функцыг ашиглан дата мэдээллийг олох нь
 99. 09:43
  INDEX ба MATCH функцын тухай
 100. 06:16
  LEFT, RIGHT, MID функцуудын тухай
 101. 07:01
  SEARCH функцын тухай
 102. 02:40
  Concatenate функцын тухай
 103. 04:01
  Экселийн томъёонд оролцсон нүднүүдийг хайж олох
 104. 01:56
  Экселийн тухайн нүднээс өөр бусад ямар нүд хамаарч байгааг олох
 105. 03:49
  Watch цонхтой ажиллах нь
 106. 02:54
  Тооцоололд ашигласан томъёог бүгдийг нь харах
 107. 06:26
  Экселд тухайлсан нүд, талбараас бусад хэсэгт өөрчлөлт хийхээс хамгаалах
 108. 03:47
  Экселийн бүтцэд өөрчлөлт оруулахаас хамгаалах
 109. 02:53
  Эксел файлд нууц үг өгч хадгалах
 110. 05:54
  Goal Seek Tool ашиглах
 111. 13:09
  Solver Tool ашиглах нь
 112. 06:02
  Data Table үүсгэх
 113. 07:04
  Scenario Manager-тэй ажиллах нь
 114. 03:27
  Экселийн Macro-ийн талаар танилцуулга
 115. 01:52
  Developer Tab-ийг идэвхжүүлэх
 116. 07:12
  Macro Recorder-оор макро бичих
 117. 06:42
  Visual Basic for Applications (VBA) ашиглан бичсэн макро дээр засвар оруулах
 118. 05:06
  Макро ажиллуулах товч хийх
 119. 05:32
  Macro бичих хичээл
 120. 02:26
  Macro ажиллуулах 2 арга
 121. 07:06
  Macro засварлах, код нэмэх замаар өргөтгөх
 122. 06:22
  VBA Editor, Module ба Procedure үүсгэх
 123. 04:52
  VBA Procedure-т код нэмж бичих
 124. 05:10
  VBA дэхь хувьсагчийн тухай
 125. 05:08
  VBA дээр IF statement ашиглах
 126. 09:12
  VBA дээр Loop ашиглан бүлэг кодуудыг давтах
 127. 03:23
  Macro recording: Header үүсгэж форматлах
 128. 08:12
  VBA ашиглан Loop хийх
 129. 07:08
  SUM функцыг VBA ашиглан автоматжуулах
 130. 08:29
  SUM функцыг VBA ашиглан автоматжуулах (үргэлжлэл)
 131. 04:20
  SUM функцыг Loop ашиглан хэд хэдэн Sheet дээр ажиллуулах
 132. 11:45
  Өгөгдлийг хуулах код VBA дээр бичих

Та зөвхөн өнөөдөр бүртгүүлснээр энэ сургалтыг 37,000₮ болгож хямдруулж аваарай!
 
Энэ сургалтын дараа үргэлжлүүлэн үздэг сургалтууд
Manychat чатбот - Маркетингийн Мангас цуврал
Хугацаа: 15 цаг 41 мин | Сурагчид: 322 | Үнэ: 37,000₮
Фэйсбүүк 2021 оны маркетингийн нууцыг эхнээс нь дуустал эзэмшицгээе!
Хугацаа: 19 цаг 6 мин | Сурагчид: 371 | Үнэ: 37,000₮
Б.Мөнгөнтуул их мастерын шатрын сургалт
Хугацаа: 5 цаг 10 мин | Сурагчид: 306 | Үнэ: 37,000₮

== Сурагчдын сэтгэгдлүүд ==

❤️ Анхлан суралцагчдад илүү тохирсон хичээлүүд байна гэж бодлоо. Дунд болон ахисан түвшинд илүү ажиллах хичээлүүдээр баяжуулаад өгвөл маш сайн сургалт болох байхаа гэж бодож байна.
2023-12-03 20:38:05
❤️ Нэмэлтээр vba дээр хичээл нэмэх үү dashboard гоё хийх хичээл ч юм уу vba тэйгээ холбоод :)
2023-02-13 14:33:57
❤️ Сайн сургалт байна, маш тодорхой тайлбарлаж үзүүлж байна, Баярлалаа.
2023-01-23 15:25:46
❤️ heregtei medeelel ihiig olj avsan goy surgalt bailaa.
2022-07-04 19:48:20
❤️ Amazing
2022-03-26 18:37:45
❤️ Сайн сургалт болжээ.
2021-12-15 16:22:48
❤️ Mash ih bayarlalaa =)
2021-08-24 20:58:17
❤️ wer bwef dsaf ffsda wsfdaf
2021-07-25 14:44:48
❤️ маш ойлгомжтой, анхан шатнаас авахуулаад цэгцтэй, чанартай сургалт авч чадлаа
2021-03-31 18:39:45
❤️ Сайн
2021-01-29 22:19:47
❤️ Үр дүнгээ өгч байгаа. Сайн сургал. Жишээ файл, гарын авлага нь дагаж ирвэл бүр сайн байна
2021-01-10 10:26:41
❤️ Таалагдлаа. Ажиллах жишээ файл оруулах хэрэгтэй. Мөн VBA дээр монгол хэлийг таньдаг болгох арга байна уу?
2020-12-20 20:12:41
❤️ Сургалт маш ойлгомжтой энгийн сайхан тайлбарлаж байна. Баярлалаа Зарим функц, томъёог олон жишээн дээр тайлбарлавал зүгээр байх, дандаа ганцхан жишээгээр тайлбарлаж байна, өөр олон салбар байгаа
2020-11-23 17:18:35
❤️ good
2020-09-26 15:17:42
❤️ Маш их таалагдаж байна
2020-08-06 09:29:54
❤️ Их хэрэгтэй сургалт бна, танай хамт олонд баярлалаа. Устгасан файлаа яаж сэргээх талаар болон pivot table-с тодорхой графикуудыг яаж оруулах талаар оруулж юм уу над руу илгээвэл их баярлана шүү.кк
2020-07-01 11:41:12
❤️ Баярлалаа
2020-03-19 16:16:40
❤️ Маш ойлгомжтой сайхан заасан сайн сургалт байна
2020-03-02 19:06:11
❤️ Маш үр дүнтэй хичээл болж байна. Хүнийг ядрааж залхаахгүйгээр энгийн бөгөөд ойлгомжтой хичээл болсон байна.
2020-02-13 00:40:52
❤️ Цаг зав хэмнэсэн, сурхад урамтай байна.
Багшийн хоолойн өнгө, үгийн сонголт нтр сонсголонтой сайхан байна.
Сургалтын агуулгын хувьд эхний хэсэгтээ маш энгийн байлаа, миний хувьд 70-с хойш хэрэгтэй хэсэг нь эхэлж байна.
Энэ сургалтыг авсандаа баяртай байна, цаашдаа програмчлалын хэлээр сурах сонирхолтой байгаа.
Python R script гэх мэт олон сургалт оруулна гэж найдаж байна. Төлбөрийн хувьд үнэхээр боломжийн.
110к нтр гэсэн онлайн сургалтууд байна лээ. Хямдаар танайхыг турший гэж бодсон зөв сонголт хийсэн байна.
Сүүлд нь нэмж хэлхэд төлбөрийн системээ сайжруулаад автомат болгочихвол супер!!!
Төлбөрөө шилжүүлээд 3 цаг орчимийн дараа идэвхжсэн.

Thanks
Nassa
2020-01-20 18:02:46
❤️ анхлан суралцаж байгаа хүмүүст ойлгомжтой сайн сургалт байна. Дунд болон ахисан түвшиний сургалт нь хэзээ гарч ирэх болоо гэсэн хүлээлттэй л үзсээр байнадаа Баярлалаа
2020-01-02 21:59:14
❤️ Oilgomjtoi saihan zaasan bna
2019-12-22 00:18:17
❤️ ойлгомжтой цэгцтэй хичээл болсон байна. Баярлалаа
2019-12-19 12:01:16
❤️ Jaaxan tomruulaad zaadag bol busadni asuudal algoo
2019-11-30 14:00:18
❤️ so good
2019-11-23 01:23:14
❤️ Hicheeluud ih oilgomjtoi saihan bolson bna.
2019-11-03 20:51:04