Энд дарж 3ш үнэгүй хичээлийг үзэх

2422 харсан 132 видео 10 цаг 57 мин

    26,900199,000

Та оффисын албан тушаалд ажилладаг уу? Эсвэл тушаал дэвшихийг хүсч байна уу? Шинэ ажилд CV-ээ өгөх гэж байна уу? Аль нь ч байсан та байгууллагын ажил хэргийг Excel програм дээр дээд зэргээр явуулдаг байвал таны №1 давуу тал болдог билээ. Тэгвэл энэ чадварыг та онлайнаар 132 видео хичээл үзэн, гэрээсээ огт гаралгүй эзэмшинэ гэвэл ямар вэ?

Энэхүү онлайн сургалтаар та Microsoft Excel 2010, 2013, 2016 дээр эхлэн суралцагчийн түвшнээс эхлэн дээд түвшин хүртэл ойлгомжтой, бодит амьдрал дээрх энгийн жишээнүүд үзэн дагаж хийж бүрэн эзэмших болно.

• Хэнд тохиромжтой вэ: Бүх түвшний суралцагсдад
• Хичээлийн хэл: Монгол хэл
• Видео хичээлийн тоо: 132
• Хичээлийг дүүргэсний дараа онлайн сертификат олгоно.

Хичээлийн тайлбар

Microsoft Excel-ийн бүх түвшний хичээлийг нэг багц сургалтаас!

Энэхүү сургалт нь 4 хэсэг сургалтаас бүрдэнэ.

• Excel-ийн танилцуулга, суурь хичээл
• Дунд түвшний Excel
• Ахисан түвшний Excel
• Дээд түвшний Excel

Та дээрх 4 түвшний сургалтуудыг үзээд өдөр тутмын ажилд тань тулгардаг Excel програм дээрх асуудлуудыг шийдвэрлэх чадвартай болно. Үндсэн хичээлүүдээр та суурь мэдлэгийг олж авах бөгөөд цааш дунд ба ахисан түвшин рүү шилжих тусам мэдлэгээ улам бататган ахиулж Excel-ийг өндөр түвшинд хэрэглэх чадвартай болно.
Курсын төгсгөлд та Excel-ийн хамгийн өргөн хэрэглэгддэг багажуудыг төгс эзэмшиж ямар ч даалгаврыг өөртөө итгэлтэй бөгөөд хурдан гүйцэтгэх чадвартай болно.

Та юу сурах вэ?

• Эхлэн суралцагчийн түвшнээс эхлэн ахисан дээд түвшин хүртэл Excel-ийг эзэмшинэ.
• Microsoft Excel-ийн үндсэн ойлголтуудтай танилцана.
• Excel-ийн хамгийн өргөн хэрэглэгддэг функцуудыг ашиглан ажиллаж сурна.
• Macro ба VBA ашиглан Excel-ийн бүрэн хүчин чадлыг ашиглан ажиллах боломжтой болно.
• Жагсаалт эсвэл хүснэгтээр их хэмжээний Excel өгөгдөлтэй ажиллана.
• PivotTable ашиглан хөдөлгөөнт тайлан гаргаж сурна.
• IF, VLOOKUP, INDEX зэрэг ба бусад олон функцуудыг ашиглан Excel-ийг өндөр түвшинд хэрэглэнэ.

Энэхүү курсыг Microsoft Excel 2016-ийг ашиглан хийсэн ба сургалтын контентууд Excel 2010, 2013 хувилбарууд дээр ч ажиллана.

Сургалтыг хэнд зориулсан бэ?

• Энэхүү Microsoft Excel-ийн сургалтууд нь таныг 4 түвшинд сургана (Эхлэн суралцагч, дунд түвшин, ахисан түвшин ба Macro/VBA).
• Хэрэв та өөрийн ур чадварыг эхлэн суралцагчаас эхлэн ахисан ба түүнээс дээш түвшинд аваачихыг хүсч байвал энэ сургалт танд яг тохирох юм.

Танд ямар боломжийг олгох вэ?

• Ажил олгогчдоо өөрийн ур чадварыг нотлох, улмаар тушаал дэвшихэд шаардлагатай ур чадварыг эзэмших;
• Ажлын анкет дээрээ өөрийн сайтар эзэмшсэн хэрэглээний программын тоог нэгээр ахиулах;
• Ганцаар болон багаар ажиллахад ажлыг хурдтай гүйцэтгэх боломжтой болох;
• Ажлын бүтээмжээ дээшлүүлэхэд Excel дээрх боломжуудыг ашиглах.

За ингээд Экселийн шинэхэн цэргээс Генерал цолтой болох боломжийг бид олгоё, та харин яараарай.

   Хичээлүүд :   

 1. 03:21
  Экселийг ажиллуулах
 2. 07:50
  Экселийн интерфэйс
 3. 03:28
  Quick Access Toolbar-ийн тухай
 4. 02:11
  Үргэлжлэл
 5. 03:13
  Экселийн бүтэц
 6. 04:16
  Экселийг хадгалах
 7. 01:49
  Экселийг нээх
 8. 08:40
  Экселийн shortcut товчнуудын тухай
 9. 03:38
  Экселд бичгэн утга оруулах
 10. 07:39
  Экселд тоон утга оруулах
 11. 05:30
  Экселд огноо оруулах
 12. 03:00
  Нүдний хаягийн тухай
 13. 07:04
  Экселийн үндсэн томъёо
 14. 08:09
  Харьцангуй болон тогтмол хаяг
 15. 06:32
  Экселийн үйлдэл гүйцэтгэх дараалал
 16. 05:22
  Экселийн томъёоны бүтэц
 17. 05:49
  SUM функцын тухай
 18. 06:46
  MIN ба MAX функцын тухай
 19. 03:42
  AVERAGE функц
 20. 03:42
  COUNT функц
 21. 06:55
  Тооцоолол хийсэн нүдэнд алдаа засах
 22. 05:44
  Autosum комманд ашиглах
 23. 04:21
  Autosum коммандыг гараас өгөх
 24. 03:51
  Томъёог хуулах
 25. 08:22
  Эксел дээрх өгөгдлийг хуулах, зөөх
 26. 08:02
  Экселд мөр ба багана нэмэх, хасах
 27. 05:04
  Нүдний өндөр ба өргөнийг тохируулах
 28. 04:40
  Мөр ба баганыг нуух ба нуусан мөр, баганыг гаргаж ирэх
 29. 02:55
  Экселийн хуудсыг нэрлэх
 30. 05:48
  Экселийн Worksheet- ийг устгах
 31. 04:11
  Worksheet-ийг хуулах, хөдөлгөх
 32. 04:50
  Үсгийн хэв форматлах
 33. 04:12
  Нүднүүдийн арын өнгийг солих
 34. 04:35
  Экселийн нүднүүдэд хүрээ татах
 35. 05:09
  Тоон өгөгдлийг валют хэлбэртэй болгож формат хийх
 36. 02:36
  Хувь хэмжээний мэдээлэлтэй ажиллах
 37. 03:36
  Эскелийн format painter-ийг ашиглах
 38. 05:26
  Экселийн Cell Style-ийг ашиглан нүдний формат хийж гүйцэтгэх
 39. 03:58
  Нүднүүдийг хооронд нь нэгтгэх ба нүдэнд агуулагдах мэдээллийг голлуулах
 40. 05:06
  Нөхцөлт формат ашиглах
 41. 04:11
  Экселд зураг оруулах
 42. 04:59
  Экселд дүрс оруулж хэв загварыг форматлах
 43. 07:03
  Excel-ийн SmartArt-тай ажиллах
 44. 04:38
  Баганан график хийх
 45. 08:16
  Экселийн графикийн хэсэгтэй ажиллах нь
 46. 04:56
  График байгуулсны дараа өгөгдлийг өөрчлөх, нэмэх
 47. 05:43
  Графикийн загвар, дизайныг өөрчлөх
 48. 03:37
  Графикийг өөр Sheet рүү зөөх
 49. 04:44
  Pie график байгуулах
 50. 02:25
  Print preview буюу хэвлэх коммандаас нэг алхмын өмнө
 51. 09:02
  Хуудасны хэмжээ, ирмэгийн зай, хэвтээ босоог тохируулах
 52. 03:05
  Page Layout-тай ажиллах
 53. 04:54
  Хуудсанд Header ба Footer хийх нь
 54. 03:07
  Сонгосон талбарыг хэвлэх тохиргоо хийх
 55. 02:19
  Экселийн Template-ийн тухай
 56. 07:38
  Бэлэн Template-ийг нээж ашиглах нь
 57. 05:03
  Өөрийн хэрэгцээнд тохируулан Template үүсгэх
 58. 04:53
  Экселийн жагсаалтийн тухай
 59. 04:22
  Жагсаалтад буй мэдээллийг эрэмбэлэх
 60. 03:03
  Мэдээллийн олон түвшинт эрэмбэлэлт
 61. 03:53
  Custom Sort ашиглан мэдээллийг эрэмбэлэх
 62. 05:01
  Autofiller багаж ашиглан жагсаалтаас мэдээллийг шүүх
 63. 05:18
  Жагсаалтнаас дэд нийлбэр дүнгүүдийг олох (Subtotal)
 64. 06:23
  Жагсаалтыг хүснэгт болгон форматлах
 65. 04:57
  Нөхцөлт формат ашиглан давхардлыг илрүүлэх, устгах
 66. 05:31
  DSUM функцээр нөхцөлт нийлбэр олох
 67. 04:32
  DAVERAGE функц ашиглан нөхцөлт дундаж утгыг олох
 68. 03:52
  DCOUNT функц ашиглан нөхцөл хангасан нүдийг тоолох
 69. 06:09
  SUBTOTAL функцыг Filter- ийн хамт ашиглан сонгосон нүднүүдийн нийлбэрийг олох
 70. 06:34
  Data Validation хийх хэрэгцээ шаардлага, Validation list үүсгэх нь
 71. 03:40
  Validation list дотор алдааны мессэж үүсгэх
 72. 04:37
  Validation техникийг ашигладаг хөдөлгөөнт томъёоны тухай
 73. 06:40
  Текст файлаас Эксел рүү өгөгдөл оруулах
 74. 04:44
  Экселээс текст файл руу өгөгдөл экспортлох
 75. 03:31
  PivotTable-ийн тухай танилцуулга
 76. 07:02
  PivotTable үүсгэх
 77. 04:35
  PivotTable-ийн тооцооллыг өөрчлөх нь
 78. 05:02
  PivotTable-ийн үзүүлэлтүүдийг бүлэг болгох хураах
 79. 03:36
  PivotTable-ийн загвар дизайныг өөрчлөх
 80. 03:57
  PivotChart (график) үүсгэх
 81. 03:51
  PivotTable өгөгдлүүдийг филтер хийж шүүх
 82. 03:14
  Slicer багаж ашиглаж өгөгдлийг шүүж харуулах
 83. PowerPivot яагаад хэрэгтэй болох тухай
 84. Excel-д PowerPivot-ийн боломжийг нэмэх
 85. PowerPivot-оор өгөгдлийн загварыг үүсгэх
 86. Өгөгдлийн загвар дээр тулгуурлан PivotTable үүсгэх
 87. Мөр ба баганыг хөлдөөх буюу Freeze Panes багажийг ашиглах нь
 88. Өгөгдлийг групп болгох
 89. Томоохон мэдээлэл бүхий Экселийг хэвлэх
 90. Sheet хооронд томъёо бичиж холбох
 91. IF функцын тухай
 92. Томъёо агуулсан томъёог бичих
 93. CountIf функцын тухай
 94. SumIf функцын тухай
 95. IfError функцын тухай
 96. VLookUp функцын тухай
 97. HLOOKUP функцын тухай
 98. INDEX ба MATCH функцын тухай
 99. LEFT, RIGHT, MID функцуудын тухай
 100. SEARCH функцын тухай
 101. Concatenate функцын тухай
 102. Экселийн ттомъёотой тооцоололд оролцсон нүднүүдийг хайж олох
 103. Экселийн тухайн нүднээс өөр бусад ямар нүд хамаарч байгааг олох
 104. Watch цонхтой ажиллах нь
 105. Тооцоололд ашигласан томъёог бүгдийг нь харах
 106. Экселд тухайлсан нүдийг өөрчлөлтөөс хамгаалах
 107. Экселийн бүтцэд өөрчлөлт оруулахаас хамгаалах
 108. Эксел файлд нууц үг өгч хадгалах
 109. Goal Seek Tool ашиглах
 110. Solver Tool ашиглах нь
 111. Data Table үүсгэх
 112. Scenario үүсгэх
 113. Экселийн Macro-ийн талаар танилцуулга
 114. Developer Tab-ийг идэвхжүүлэх
 115. Macro Recorder-оор макро үүсгэх
 116. Visual Basic for Applications (VBA) ашиглан макро дээр ажиллах
 117. Макро ажиллуулах товч хийх
 118. Macro бичих хичээл
 119. Macro ажиллуулах
 120. Macro ажиллуулах товчлуур үүсгэх
 121. Macro засварлах
 122. VBA Editor, Module ба Procedure үүсгэх
 123. VBA Procedure-т код нэмж бичих
 124. VBA дэхь хувьсагчийн тухай
 125. VBA дээр IF statement ашиглах
 126. VBA дээр Loop ашиглан бүлэг кодуудыг давтах
 127. Macro recording: Header үүсгэж форматлах
 128. VBA ашиглан Loop хийх
 129. SUM функцыг VBA ашиглан автоматжуулах
 130. SUM функцыг VBA ашиглан автоматжуулах
 131. SUM функцыг Loop ашиглан хэд хэдэн Sheet дээр ажиллуулах
 132. Өгөгдлийг хуулах код VBA дээр бичих
199,000    26,900

Худалдаж авах

== Сурагчдын сэтгэгдлүүд ==

Hicheeluud ih oilgomjtoi saihan bolson bna.
Bold Batsumber, 2019-11-03 20:51:04
100 gas tsaashih MBA gd hicheluud garahku bh ym
Sunny Sunjidmaa, 2019-11-07 11:41:59
Багш : Будмаа
Мэргэжил : Санхүү
Заах чиглэл : Microsoft Excel
Элссэн огноо : 2016-07-17

Боловсрол :
Боловсрол:

2019 - Одоо : МУИС, Бизнесийн сургуулийн Докторант
2017 - 2019 : МУИС, Бизнесийн сургуулийн Бизнесийн удирдлагын Магистр
2015 - 2017 : Их Британи, Chartered Insurance Institute, Dip CII зэрэг
2013 - 2014 : Их Британи, Chartered Insurance Institute, Cert CII зэрэг
2008 - 2012 : МУИС, Бизнесийн сургуулийн Бизнесийн удирдлагын Бакалавр
2002 - 2008 : УБ, Лаборатори 1-р дунд сургуульд бүрэн дунд боловсрол эзэмшсэн.

Танилцуулга :
2019 - Одоо : Монгол Улсын Их Сургуулийн Бизнесийн Сургууль - Багш;
2019 - Одоо : Финс ХХК - Дэд захирал;
2018 - Одоо : Chartered Insurance Institute (UK) - CII Goodwill Ambassador;
2012 - 2019 : Монгол Даатгал ХХК - Давхар даатгалын ахлах менежер

Будмаа багштай холбогдох
Будмаа -ийн бусад сургалтууд