Хичээл № : 1 - Энэ сургалтаар та юу сурч эзэмших вэ?

Хичээл № : 2 - React гэж юу вэ? React-ийн түүх, React-ийг яагаад сурах ёстой вэ?...

Хичээл № : 7 - React-ийн цаана байх философи : Declarative, Reactive, Virtual DOM ойлголтууд...

Хичээл № : 23 - Функц компонент дотор useState hook ашиглан дотоод төлөвтэй ажиллах, default болон na...

Буцах Худалдаж авах