Хичээл № : 1 - [эхлэл] Клиент/Сэрвэр архитектур болон API гэж юу вэ - RPC, SOAP, Rest болон GraphQL...

Хичээл № : 2 - [эхлэл] REST API гэж юу вэ, node.js express.js дээр хийсэн rest api төсөлтэй танилцац...

Хичээл № : 3 - [эхлэл] GraphQL гэж юу вэ, оддын дайн киноны (Starwars) graphql апи жишээн дээр танил...

Хичээл № : 4 - [эхлэл] REST api дутагдал, GraphQL давуу тал - Нэгдүгээр хэсэг...

Хичээл № : 5 - [эхлэл] REST api дутагдал, GraphQL давуу тал - Хоёрдугаар хэсэг...

Буцах Худалдаж авах