Бүх сургалт ХУГАЦААГҮЙ буюу НАСАН ТУРШИЙН!

Энэхүү сургалт нь инженерийн зураг төсөл боловсруулах AutoCAD программыг ашиглан түүн дээр төрөл бүрийн 2 хэмжээст зураг төсөл, мөн 3 хэмжээст биет боловсруулалт, рендерлэлт гэх мэт маш олон үйлдлийг гүйцэтгэх боломжтой гайхалтай программ хангамж билээ.AutoCAD програмыг бид яагаад эзэмших хэрэгтэй вэ?

Та бүхэн надаар хэлүүлэлтгүй мэдэх байх. Техник технологийн хөгжлийн хурд өдөр сараар, бүр минут секундээр хэмжигдэж байгаа энэ үед зураг төслийн автоматжуулсан систем нь бидний хэрэглэж заншсан харандаа, шугам, баллуур гэх мэт энгийн зүйл нэгэнт байхаа больсон.

Нөгөө талаас бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэхэд хүний оролцоогүй, програмын удирдлагатай машинаар боловсруулахтай холбоотой зургийн автоматжуулсан системийг хэрэглэх нь зайлшгүй болсон гэж ойлгож болно.

Тус програмаар аж үйлдвэр, бүтээн байгуулалтын аль ч салбарт зохион бүтээх, баримт бичиг боловсруулах зэрэг ямар ч төрлийн ажлыг маш өндөр нөрийвчилалтай, таны хэрэгцээ шаардлагыг бүрэн хангасан 2 ба 3 хэмжээст загвараар бүрэн гүйцэтгэх боломжтой.

Бидний судлах ерөнхий агуулгууд:

Ерөнхий ойлголт (ажлын цонх, системийн шаардлага)
AutoCAD системд ажиллах
2 хэмжээст зураг зурах дадлага
Геометр дүрсийг засварлах
Текст ба хүснэгт
Параметр хэрэгслээр "Ухаалаг зураг" зурах
Зурааслалт ба будалт
Блок ба давхарга
Хэмжээ ба зургийн тайлбар
2 хэмжээст дасгал ажил
Изометр проекц
3 хэмжээст ажлын орчин
3D цул загвар байгуулах болон тохиргоо
Ажлын орчин ба 3 хэмжээст загвар засварлах
Гадаргуу ба гадаргуугийн тор (mesh)
Рендер ба проекц дүрслэл
Системийн тохиргоо, нэмэлт мэдээлэл ба хэрэгсэл
Экспорт ба импорт
Цаасан ба цахим хэвлэл
3 хэмжээст дасгал ажил

Энэ хичээл хэнд зориулагдсан бэ?
AutoCAD програмыг сонирхон суралцахаар шийдсэн хүн бүхэнд. Тэр дундаа барилга архитектур, цахилгаан, геологи, уул уурхай, зам тээвэр, авто механикийн чиглэлээр суралцаж байгаа оюутан залуус маань AutoCAD програм дээр хэрэглэгдэж болох бүхий л хэрэглэгдэхүүнүүдийг богино хугацаанд өөрийн болгох, цаашилбал өөр өөрсдийн мэргэжлийн бусад програмуудын ажлын орчинд ажиллахад AutoCAD-ын энэ хичээл замыг тань заах болно.

Энэ сургалтаар таны оюуны бүтээлийг, толгойд тань байгаа санааг биет зүйл болгон нийтийн хэрэгцээнд магадгүй нэвтрүүлэх гүүр болно гэдэгт бүрэн итгэлтэй байна.
Доорхи видеог тоглуулж эхний видео хичээлийг үзнэ үү

   Хичээлүүд :   

 1. 10:23
  AutoCAD сургалтын танилцуулга, энэ хичээлээр та юу сурч ямар чадвартай болох вэ?
 2. 30:29
  AutoCAD суулгах, ажлын орчноо бэлдэх, ажлын цонх, хэрэглээний цэс, тууз, home цэсний хэрэглүүрүүд
 3. 21:26
  Координатын систем, төлөвийн мөр, түүний хэрэглүүрүүд
 4. 14:35
  Ноорог ба ажлын хуудас, командын цонх, команд өгөх, холбоос цэг хэрэглэх, түүний тохиргоо
 5. 15:38
  Object snap буюу холбоос цэгийн командууд ашигласан дасгал
 6. 17:07
  Динамик цонх ашиглах, туйлын мөр (polar tracking), холбоос цэгийн мөр (object snap tracking)
 7. 16:33
  AutoCAD системд зургийн харагдах байдлыг удирдах
 8. 16:16
  Шинээр зураг эхлэх дүрэм, нэгж тохируулах, зургийн хязгаар гэж юу вэ?
 9. 22:11
  Create layer буюу давхарга үүсгэх, түүн дээр хийгдэх тохиргоо, үндсэн ойлголт
 10. 10:14
  Save as template file буюу загвар файлаар хадгалах
 11. 18:16
  Зурах дасгал, абсольют болон харьцангуй координатын арга
 12. 18:10
  Дасгал ажил, туйлын координат болон мөр ашиглаж зурах
 13. 20:34
  Цацраг (Ray), тойрог (circle), тойргийн нум (arc)
 14. 19:53
  Эллипс, эллипсийн нум, тэгш өнцөгт, зөв олон өнцөгт, цагираг
 15. 20:50
  Нийлмэл шулуун, параллель хэрчим түүний тохиргоо
 16. 19:25
  Цэг, Excel ашиглаж муруй шугам зурах, divide, measure команд болон эскиз зурах
 17. 21:20
  Зураг хуулах, тэнхлэгийн болон төвийн шугам зурах, зураг арчих
 18. 24:53
  Геометр дүрсийг засварлах, объект сонгох, Quick select хэрэгсэл, Фаск зурах (chamfer)
 19. 17:34
  Дөлгөөн холбох (Fillet), Обьектыг тасалж арилгах (Trim)
 20. 20:31
  Толин хувиргалт, объектыг устгах, 2 цэгийн хооронд таслах, олшруулах болон зөөх
 21. 15:35
  Объектыг эргүүлэх, параллель шугам татах, ижил шугамуудыг холбох (join)
 22. 18:15
  Масштаб (scale), Объектыг сунгах, дүрсээр массив үүсгэх, тэгш өнцөгт массив
 23. 18:09
  Тойргийн массив (Polar array), шугам дагасан массив (Path arrray)
 24. 18:45
  Нийлмэл шугам засварлах (PEDIT), муруй шугам засварлах (SPLINEDIT)
 25. 17:02
  Параллель хэрчмийг засварлах, гараар засах, зураасны шинжийг өөрчлөх, properties самбар
 26. 17:10
  Нэг объектын шинжийг нөгөөд хуулах, зураасны төрлийг засварлах болон нэмэх
 27. 15:02
  Текстийн загвар үүсгэх, нэг мөр текст бичих болон түүн дээр тэмдэгт (symbol) оруулах
 28. 17:20
  Олон мөр текст бичих, түүнд тэмдэгт оруулах (character map)
 29. 24:05
  Текстын цонхонд үг хайх & орлуулах, хүснэгтийн загвар, мөр багана нэмэх, нүд нэгтгэх
 30. 20:28
  Хүснэгт дэх текстийг эргүүлэх, нүдэнд зэрэгцүүлэх, томъёо хэрэглэх, зураас, хүснэгт импортлох, хүснэгт дэх утгыг засварлах, хайх & солих
 31. 18:49
  Геометр холбоосоор объектыг холбох, автоматаар геометр холболт хийх, холбоостой зургийг засварлах, холбоосыг устгах,нэмэх, хэмжээний жолоогоор зураг удирдах, томъёо хэрэглэх шалгах
 32. 28:20
  Тохиргоо, зураг хөдөлгөх, хөдлөх механизмын дасгал, шургын хялбарчилсан дүрслэл
 33. 19:00
  Битүү хүрээг дүүргэж зурааслах, Hatch, Gradient, Hatch creation цэсний тохиргоо
 34. 17:47
  Блок үүсгэх, атрибут, динамик блок дээрх тохиргоо
 35. 16:58
  Давхарга, Layer properties manager тохиргоо, давхаргатай хялбар танилцах (Layer walk), Layer filter & match
 36. 24:35
  Хэмжээ тавих, загвар үүсгэх, тохиргоо (Lines, symbol and arrow, text, fit)
 37. 26:35
  Үндсэн болон альтернатив нэгж, Tolerance (хүлцэл) хавтас, хэмжээний текстийн тохиргоо, зургийн тайлбар
 38. 10:47
  Дасгал 01 Тэнхлэг байгуулах
 39. 08:23
  Дасгал 02 хэрэглэгдэх давхаргууд үүсгэх
 40. 16:33
  Дасгал 03 гадна хана төлөвлөлт гүйцэтгэл
 41. 10:29
  Дасгал 04 Хаалга цонхоны байгуулалт 1-р хэсэг
 42. 11:56
  Дасгал 05 Хаалга цонхоны байгуулалт 2-р хэсэг
 43. 26:15
  Дасгал 06 Дотор хана байгуулалт
 44. 08:34
  Дасгал 07 Цонх байгуулалт
 45. 25:54
  Дасгал 08 Тавилга байгуулалт 1-р хэсэг
 46. 11:42
  Дасгал 09 Тавилга байгуулалт 2-р хэсэг
 47. 28:05
  Дасгал 10 Хэмжээ ба тэмдэглэгээ
 48. 12:02
  Дасгал 11 Бэлэн болсон ажлын зургаа хэвлэх
 49. 24:55
  Изометр проекц, Isodraft тохиргоо, XY хавтгай (isoPlane top)
 50. 16:32
  YZ хавтгай ( IsoPlane left), XZ хавтгай (IsoPlane right) дээрх тойргийн изометр
 51. 25:12
  Изометр дүрслэлд хэмжээ заах, 3D ажлын орчин координатын систем, үндсэн байрлал ба дүрслэл харах
 52. 15:46
  Харах чиглэлийг өөрчлөх, загварыг эргүүлж харах, шоо & камер ашиглах
 53. 18:36
  Гурван хэмжээст цул загвар байгуулах, Параллелепипид, Wedge, Конус
 54. 18:46
  Цилиндр, бөмбөлөг, пирамид, тоор, polysolid, extruder
 55. 20:34
  Сунгах аргаар цул загвар байгуулах, path, direction, twist
 56. 21:21
  Хувьсах огтлолтой цул загвар (LOFT), Revolve, Press pull, Union, substract, intersect
 57. 18:30
  Gizmo 3D move, rotate, scale, биетийг зэрэгцүүлэх, толин хувиргалт, 3-н хэмжээст массив
 58. 16:28
  3 хэмжээст загварыг засварлах, solidhist, ирмэг дарах, талсыг сунгах
 59. 17:55
  Талсыг зөөх, эргүүлэх, offset, taper face, устгах, гадаргууг & ирмэг хуулах
 60. 18:56
  Салгах, зургийн шинж чанар харах, Гадаргуу үүсгэх, огтлолоор гадаргуу байгуулах (LOFT)
 61. 17:43
  Холбогч, нөхөөс, параллель гадаргуу
 62. 14:09
  Ирмэг дугуйлах, объект хувиргаж гадаргуу үүсгэх, 3D түвшин, гадаргууг өөрчлөх болон засварлах
 63. 17:50
  Гадаргуугийн тор (Mesh), стандарт дүрстэй тор байгуулах
 64. 22:04
  Эргэлтийн тор (Revolved mesh), Шилжилтийн тор (tabulated mesh), шугаман гадаргуу (Ruled mesh), Кунсын гадаргуу (using edge mesh)
 65. 15:14
  Торыг засварлах болон хувиргах, mesh option
 66. 15:01
  Тор гадаргуу дасгал 1
 67. 13:22
  Тор гадаргуу дасгал 2
 68. 18:47
  Рендер хийх, гэрэл өгөх (нар, холын гэрэл)
 69. 17:37
  Холын гэрэл, материал өгөх, үүсгэх, давхарга материалын холболт
 70. 15:18
  Арын фон өөрчлөх, материал болон гэрлийн эффэкт үүсгэх, проектор & цэгэн гэрэл
 71. 9:36
  Растр зураг хэрэглэх, объектод материал тохируулах, хээний хэмжээ тааруулах, амьтан ургамал оруулах 1-р хэсэг
 72. 12:39
  Растр зураг хэрэглэх, объектод материал тохируулах, хээний хэмжээ тааруулах, амьтан ургамал оруулах 2-р хэсэг
 73. 18:23
  Проекц дүрслэл, ажлын хуудсанд проекц дүрслэл үүсгэх (Front, back, right, left, top and bottom planes)
 74. 11:17
  Зүсэгч хавтгай ашиглах, энгийн (orthographic), налуу болон нийлмэл (draw section) зүсэлт
 75. 10:35
  Гурван хэмжээст, хавтгай зүсэлт (огтлол) байгуулах
 76. 10:02
  Ажлын (Layout) хуудсанд проекц байгуулах
 77. 13:28
  Системийн тохиргоо (Options), file, display, window elements,open and save 1-р хэсэг
 78. 08:18
  Системийн тохиргоо (Options), file, display, window elements,open and save 2-р хэсэг
 79. 10:51
  Системийн тохиргоо (Options), Plot and publish, system folder, user preferences 1-р хэсэг
 80. 11:20
  Системийн тохиргоо (Options), drafting, 3D modeling, selection, profiles 2-р хэсэг
 81. 9:44
  Нэмэлт мэдээлэл ба хэрэгсэл, дүрсийн талбай тодорхойлох, hatch creation цэс
 82. 13:09
  Нүхтэй талбайн хэмжээ, тооны машин ашиглах, цэгийн координат олох, хугацааны мэдээлэл харах
 83. 16:05
  Нэмэлт хэрэгсэл, Express tools тууз ба түүний хэрэглээ
 84. 18:36
  AutoCAD-д растер зураг оруулах, PDF file оруулах, PDF to DWG convert, SHX font сэргээх
 85. 17:36
  CAD-ын бусад өргөтгөл, export, OLE файл, газрын зураг ашиглах, тохируулга, хэмжилт
 86. 19:55
  Цаасан ба цахим хэвлэл, ажлын хуудас (Layouts)
 87. 17:24
  Дасгал 01 Гурван хэмжээст биет
 88. 13:24
  Дасгал 02 Бөглөөний загвар үүсгэх
 89. 15:28
  Дасгал 03 Кронштейны загвар
 90. 15:38
  Үүнээс цааш яах вэ?

Та зөвхөн өнөөдөр бүртгүүлснээр энэ сургалтыг 49,000₮ болгож хямдруулж аваарай!
 
Энэ сургалтын өмнө үзсэн байвал зохих сургалтууд
Photoshop ашиглаж сурцгаая !
Хугацаа: 7 цаг 42 мин | Сурагчид: 602 | Үнэ: 49,000₮
 
Энэ сургалтын дараа үргэлжлүүлэн үздэг сургалтууд
Microsoft Excel - Мастер Сургалт
Хугацаа: 11 цаг 25 мин | Сурагчид: 590 | Үнэ: 49,000₮
Manychat чатбот - Маркетингийн Мангас цуврал
Хугацаа: 15 цаг 41 мин | Сурагчид: 322 | Үнэ: 49,000₮
Япон хэлийг хялбархан сурцгаая!
Хугацаа: 9 цаг 21 мин | Сурагчид: 258 | Үнэ: 49,000₮
Фэйсбүүк 2021 оны маркетингийн нууцыг эхнээс нь дуустал эзэмшицгээе!
Хугацаа: 19 цаг 6 мин | Сурагчид: 371 | Үнэ: 49,000₮
Б.Мөнгөнтуул их мастерын шатрын сургалт
Хугацаа: 5 цаг 10 мин | Сурагчид: 306 | Үнэ: 49,000₮
Adobe Premiere Pro - Видео засварлах нууцыг эхнээс нь
Хугацаа: 8 цаг 31 мин | Сурагчид: 295 | Үнэ: 49,000₮

== Сурагчдын сэтгэгдлүүд ==

❤️ таалагдсан
2024-03-09 11:08:29
❤️ сайн сургалт байна
2023-12-15 21:50:01
❤️ Ойлгомжтой сайн сургалт байна.
2023-10-14 14:00:25
❤️ Арайл их сунжирсан байна шүү
2023-09-20 12:18:20
❤️ CRACKTAI HUWILBAR HAANAAS OLJ TATAJ SUULGASAM BE
2023-07-10 10:05:27
❤️ чанартай сургалт болжээ
2023-05-30 19:09:38
❤️ Үнэхээр их баярлалаа, Маш сайн сургалт болжээ:.
2023-05-22 14:41:48
❤️ Mash oilgomjtoi heregtei hicheel bailaa
2023-04-30 17:10:59