Бүх сургалт ХУГАЦААГҮЙ буюу НАСАН ТУРШИЙН!

Англи хэлийг тодорхой түвшинд эзэмшчихсэн мөртлөө Оффис дээрээ, өдөр тутмын Ажил Бизнесийн харилцаанд бүрэн итгэлтэй ороход ямар нэгэн зүйл дутагдаад байгаа бол энэ сургалт яг танд зориулагдсан сургалт болохыг танд хэлэхдээ бид таатай байна!!

Аль ч салбар, мэргэжлийн хүнд хэрэгтэй, ажил, бизнесийн орчинд өдөр тутам хэрэглэгддэг үг, өгүүлбэр, илэрхийллүүдийг маш дэлгэрэнгүй заах тул Англи хэл дээрх ажлын харилцаа, өөртөө итгэх итгэлээ нэмэгдүүлэхэд тань туслана гэдэгт бүрэн итгэлтэй байна.Энэхүү сургалт маань 4 багц бүлгээс тогтож байгаа. Үүнд:

Бизнес Англи хэл- 1-р багц хичээлээр:
Ажил эрхлэлттэй холбоотой чухал үг хэллэгүүд, Ажлын ярилцлагад орох, оффисын орчин дахь өдөр тутмын хэрэглээ, компаний бүтэц зб, утсаар ярихад хэрэглэгдэх үг хэллэг, илтгэл, тайлан тавих, граф диаграм тайлбарлах болон бизнесийн харилцаанд өргөн хэрэглэг хэлц, илэрхийллүүд сурах болно.

Бизнес Англи хэл – 2-р багц хичээлээр:
Албан захиа, имэйл бичих, хурал уулзалт удирдах болон оролцох, санал бодлоо илэрхийлэх, төслийн удирдлага, цагийн менежмент, Networking буюу ажлын харилцаа яриа үүсгэх ярианууд, албаны-нарийн төвөгтэй зарим мэдээлэл солилцох, хэлэлцээр гэрээ хэлэлцээр хийхэд хэрэглэгдэх хэлүүд болон бизнесийн хэлцүүдийг сурна.

Бизнес Англи хэл- 3-р багц хичээлээр:
Бизнесийн салбаруудын англи хэл - Менежмент, Хүний нөөц, Санхүү, төслийн удирдлага, Стратеги, өрсөлдөөн, дүн шинжилгээ, Маркетинг борлуулалт, бүтээгдэхүүн үйлчилгээгээ санал болгох, Борлуулалт, Үйлдвэрлэл, Хэрэглэгчийн үйлчилгээ, Аюулгүй байдал, даатгалын салбартай холбоотой мэргэжлийн хэллэгүүд болон Бизнесийн хэлцүүдийг эзэмшинэ.

Бизнес Англи хэл- 4-р багц хичээлээр:
Зарим салбар чиглэлийн нарийн мэргэжлийн үг хэллэгүүд тухайлбал компьютер, Мэдээлэл технологи, Анагаах, Шинжлэх ухаан, Урлаг, дизайн, Хууль зүй, Байгаль орчин, Ашгийн бус байгууллага, Бизнес эрхлэлт, бизнес эзэмшил, хөр.оруулалтын салбарт өргөн хэрэглэгддэг англи хэл болон Бизнес хэлц, хэллэгүүдийг суралцах болно.

Багш мэргэжлээр төгсч, Бизнесийн ухааны Магистр, Эдийн засгийн ухааны Докторт сурч 20-иод жил багшилж, томоохон ОУ байгууллагуудад ажиллах хугацаандаа хуримтлуулсан туршлага, суралцсан зүйлс дээрээ үндэслэн боловсруулсан 4 багцтай, 70 гаруй хичээл бүхий БИЗНЕС АНГЛИ ХЭЛ-ний цогц сургалт маань таны ажил бизнесийн хүрээний англи хэлийг сайжруулж, танд маш олон давуу тал, боломжуудыг авчрах болно.

Олон улсад үйл ажиллагаа явуулдаг глобаль стартапыг байгуулахыг та хүсдэг үү?
Гадаадын мэргэжилтнүүдтэй зайнаас болон биеээр бизнесийн уулзалтууд хийх шаардлага үүссэн үү?
Гадаадын компаниудтай хамтран ажиллаж бизнесээ дэлхий рүү гаргахыг хүсч байна уу?
Гадаадын компанид гэрээсээ зайнаас ажиллахыг хүсдэг үү?

Тэгвэл энэ хичээлийг та заавал судалж карреерээ шинэ түвшинд хүргээрэй!
Доорхи видеог тоглуулж эхний видео хичээлийг үзнэ үү

   Хичээлүүд :   

 1. 00:45
  Танилцуулга
 2. 11:51
  Essential Job vocabulary - Ажил эрхлэлттэй холбоотой хэллэгүүд
 3. 5:49
  Describe your job-Part1 - Өөрийн ажлын үүрэг хариуцлага, Ажлаа тодорхойлолх
 4. 04:31
  Describe your job-Part2 - Өөрийн ажлаа танилцуулах - хэсэг 2
 5. 9:38
  English for Interviews Part1 - Ажлын ярилцлаганы англи хэл - хэсэг 1
 6. 9:25
  English for Interviews Part2 - Ажлын ярилцлаганы англи хэл - хэсэг 2
 7. 14:28
  English for Interviews Part3 - Ажлын ярилцлаганы англи хэл - хэсэг 3
 8. 7:28
  English Around the office 1 - Оффист хэрэглэгдэх англи хэл - 1
 9. 12:05
  English Around the office 2 - Оффист хэрэглэгдэх англи хэл - 2
 10. 14:15
  Company structure vocabularies - Компанийн бүтэц зохион байгуулалттай холбоотой үгсийг сурцгаая
 11. 10:20
  Career related vocabularies - Албан тушаалтай холбоотой үгсийг сурцгаая
 12. 15:10
  Compensation related vocabularies - Цалин урамшуулалтай холбоотой үгсийг сурцгаая
 13. 18:25
  Telephone English Part1 - Утсаар ярихад хэрэгтэй үгс - хэсэг 1
 14. 13:55
  Telephone English Part2 - Утсаар ярихад хэрэгтэй үгс - хэсэг 2
 15. 10:46
  Presentation English - Пресентаци тавих
 16. 6:55
  Presentation-Graphics - Слайдын график, чарт, хүснэгтийг тайлбарлах
 17. 12:31
  Presentation- Cause & effects - Шалтгаан үр дагаварыг уялдуулан тайлбарлах
 18. 12:50
  Presentation-Closing - Пресентацын дүгнэлтийг хийх
 19. 9:02
  Talk about Big numbers - Таслал бүхий тоо, чиг хандлагыг илэрхийлэх
 20. 17:06
  Talk about Small numbers - Бага хэмжээний тоо болон бутархай тоог илэрхийлэх
 21. 8:50
  Talk about Trends and Changes - Тоон хэмжээний өөрчлөлт болон трендийг илэрхийлэх
 22. 12:07
  Business Idioms part1 - Бизнес хэлц үгс - хэсэг 1
 23. 10:55
  Business Idioms Part1 Explanation Бизнес хэлц үгс - хэсэг 1 тайлбар
 24. 15:40
  Letters and Emails Part 1 - Албан бичгийн харилцаа - имэйл бичих - хэсэг 1
 25. 15:25
  Letters and Emails Part 2 - Албан бичгийн харилцаа - имэйл бичих - хэсэг 2
 26. 12:37
  Meeting Part 1 - Албан харилцаа - хурал уулзалтанд хэрэглэх үгс - хэсэг 1
 27. 8:18
  Meeting Part 2 - Албан харилцаа - Хурал уулзалтанд хэрэглэх үгс - хэсэг 2
 28. 6:36
  Meeting Part 3 - Албан харилцаа - Хурал уулзалтанд хэрэглэх үгс - хэсэг 3
 29. 21:50
  Project development - Төслийн хөгжүүлэлтийн англи хэл
 30. 8:09
  Time management - Цагийн менежментийн англи хэл
 31. 22:37
  Small talk & Networking - Ажил хэргийн харилцааг тэлэх, танилцах яриа эхлүүлэх аргууд
 32. 15:00
  Discourse markers Part1 - Яриандаа өнгө хүч нэмэх, хандлагаа илэрхийлэх хэллэгүүд - хэсэг 1
 33. 11:48
  Discourse markers Part2 - Яриандаа өнгө хүч нэмэх, хандлагаа илэрхийлэх хэллэгүүд - хэсэг 2
 34. 12:12
  Discourse markers Part3 - Яриандаа өнгө хүч нэмэх, хандлагаа илэрхийлэх хэллэгүүд - хэсэг 3
 35. 22:59
  Discourse markers Part4 - Яриандаа өнгө хүч нэмэх, хандлагаа илэрхийлэх хэллэгүүд - хэсэг 4
 36. 21:19
  Negotiation and contract - Гэрээ хэлэлцээр хийх, тохиролцох
 37. 11:19
  Business Idioms2 - Бизнесийн хэлц үгс - хэсэг 2
 38. 9:23
  Business Idioms2 Explanation - Бизнесийн хэлц үгс - хэсэг 2 тайлбар
 39. 12:36
  Management - Менежер хүний хэрэглэдэг үгсүүд
 40. 4:40
  Human Resource - Хүний нөөцийн албанд хэрэглэгддэг үгсүүд
 41. 9:00
  Finance-Bank, Loan - Банк болон зээлтэй холбоотой үгс
 42. 9:06
  Investment & Accounting - Хөрөнгө оруулалт болон нягтлан бодохтой холбоотой үгс
 43. 20:06
  Strategy & Competition - Стратеги, өрсөлдөөн болон дүн шинжилгээ
 44. 18:03
  Marketing and Advertising - Маркетинг болон сурталчилгааны англи хэл
 45. 16:46
  Manufacturing - Үйлдвэрлэл болон тээвэрлэлтийн англи хэл
 46. 8:26
  Shipping - Логижистик тээвэрлэлттэй холбоотой үгс
 47. 13:00
  Retail - Жижиглэн худалдаа болон үнэтэй холбоотой англи хэл
 48. 15:41
  Pricing - Бүтээгдэхүүн болон бүтээгдэхүүний үнэтэй холбоотой үгс
 49. 19:41
  Sales - Борлуулалт болон хэрэглэгчийн үйлчилгээний алба
 50. 10:47
  Customer service - Хэрэглэгчтэйгээ асуудлыг шийдвэрлэх
 51. 19:25
  Safety - Аюулгүй байдалтай холбоотой үг, хэллэгүүд
 52. 10:01
  Insurance - Даатгалтай холбоотой үг хэллэгүүд
 53. 13:46
  Business idioms part3 - Бизнес хэлц үгс - хэсэг 3
 54. 15:17
  Business idioms Part3 explanation - Бизнесийн хэлц үгс хэсэг 3 тайлбар
 55. 15:55
  Health - Эрүүл мэндтэй холбоотой үг хэллэг, эрүүл мэндээ илэрхийлэх
 56. 4:01
  Dental - Шүдний эрүүл мэндтэй холбоотой үгс, хэллэгүүд
 57. 6:19
  Internet IT - Интернэт болон мэдээллийн технологийн үгс, хэллэгүүд
 58. 15:14
  Science and Physical Science - Шинжлэх ухаантай холбоотой үгс, хэллэгүүд
 59. 07:27
  Science-Life, Social, Formal and Applied - Биологи, эдийн засаг, хэрэглээний шинжлэх ухаан
 60. 11:56
  Art - Урлаг уран бүтээлтэй холбоотой үгс, хэллэгүүд
 61. 16:49
  Fashion and Design - Хувцас загвар болон дизайны ертөнцтэй холбоотой үгс хэллэгүүд
 62. 13:48
  Legal issues Part1 - Хууль, эрх зүйтэй холбоотой үгс, хэллэгүүд
 63. 16:14
  Legal issues-Part2 - Иргэний хуультай холбоотой зарим үгс, хэллэгүүд
 64. 15:27
  Non-Profit organization 1 - Ашгийн бус байгууллагатай холбоотой үгс, хэллэгүүд - 1
 65. 12:56
  Non-Profit organization 2 - Ашгийн бус байгууллагатай холбоотой үгс, хэллэгүүд - 2
 66. 26:22
  Entrepreneurship Part1 - Энтрепренёршип үгс хэллэгүүд - 1
 67. 9:35
  Entrepreneurship Part2 - Энтрепренёршип үгс хэллэгүүд - 2
 68. 12:39
  Environmental issues-Pollution - Байгаль орчны асуудал - Бохирдол
 69. 9:26
  Environmental issues- Endangered animals - Байгаль орчны асуудал - Устах аюулд орсон амьтад, ойгүйжүүлэлт
 70. 22:26
  Environmental issues - Energy - Байгаль орчны асуудал - Эрчим хүч
 71. 11:19
  Business Idioms Part4 - Бизнес хэлц үгс, хэсэг 4
 72. 12:39
  Business Idioms Part4 - Бизнес хэлц үгс - хэсэг 4 үргэлжлэл

Та зөвхөн өнөөдөр бүртгүүлснээр энэ сургалтыг 37,000 болгож хямдруулж аваарай!
 
Энэ сургалтын өмнө үзсэн байвал зохих сургалтууд
Анхан шатны англи хэл
Хугацаа: 7 цаг 6 мин | Сурагчид: 122 | Үнэ: 37,000
Англиар унших, сонсох дадлыг хэвшүүлэх сургалт
Хугацаа: 7 цаг 28 мин | Сурагчид: 74 | Үнэ: 37,000

== Сурагчдын сэтгэгдлүүд ==

❤️ Sain
2024-01-30 16:05:00
❤️ Маш өгөөжтэй сайн сургалт болжээ баярлалаа та бүхэнд
2022-12-07 16:26:31
❤️ Бататгах тест гэсэн байна тэрийгээ эндээ хавсралтаар оруулчихвал сайн байна
2022-07-27 09:50:49
❤️ business idioms part 1 chin part 4 baina solij zasaj ogno uu
2022-06-25 19:12:03
❤️ Thaana ni yavj bgaa duu unen tovogtoi yum aa
2022-06-06 15:27:14