Бүх сургалт ХУГАЦААГҮЙ буюу НАСАН ТУРШИЙН!

Ямар ч хүчирхэг зүйлийн гол танигдах шинж чанар нь түүний хялбар байдал билээ. Тун залуухан боловч хамгийн хүчирхэг Javascript фрэймворк болох VUEJS-ийг ашиглан та ойлгомжтой хялбар кодоор, найдвартай, хурдтай бас хүчирхэг хамгаалалттай вэб сайт бүтээж чадна. Мэдээж та манай Javascript хэлийг эхнээс нь дуустал! сургалтын танилцуулга дээр байгаа дараах хэсгийг уншсан байх:

Яг одоо дэлхийн #1 эрэлттэй, өргөн ашиглагддаг програмчлалын хэлээр Javascript тодроод байна. Хэрэв та Javascript мэддэг бол АНУ-д танд сарын $9121 буюу ойролцоогоор сарын 24.4 сая төгрөгийн цалин өгөх ажээ. 2019 оны судалгаагаар Javascript нь Stackoverflow болон Github дээрх хамгийн их яригдаж буй сэдвээр тодорсонд гайхах зүйл үгүй.
Тэгвэл энэхүү хүчирхэг хэлний бүхийл гайхамшгийг өөртөө агуулсан, нэмж өргөтгөсөн 2019 оны шилдэг Javascript Фрэймворкоор тодорсон VUEJS-ийг ашиглан та маш богино хугацаанд, монгол хэл дээр видео бичлэг үзэн сурахыг хүсч байна уу?

Энэ сургалтыг үзсэнээр та дээрх аргуудад суралцахаас гадна Vuejs-ийг бие даан ашиглан мэргэжлийн вэб сайтыг хурдан хугацаанд хийх чадварыг эзэмшинэ. Та Javascript дээр эхлэн суралцагч байсан ч энэ сургалтыг бүрэн ойлгож суралцах боломжтой. Сургалтын туршид бид хамтдаа Vuejs фрэймворкийн дунд түвшний ойлголтуудаас эхлэн ахисан түвшний ойлголтуудыг демо прожектууд дээр туршиж, ажиллуулж үзэх болно.
Бид дараах прожектуудыг хийж vuejs-ийг эзэмших болно.

1. Хувьцааны худалдаачин(Vuejs дээд түвшний апп)
Сургалтын явцад эзэмшсэн ур чадвараа ашиглан маш богино хугацаанд өндөр хамгаалалттай, хүчирхэг, уян хатан интерактив вэб программыг та бүтээж сурна.

Нэгэнт бид Vuejs-ийг судалж, түүний боломжуудыг нь ашиглаж сурч байгаа алхам алхмаар ахиж явах болно(STEP BY STEP).

Сургалт маань анх удаа нээгдэж байгаа тул өдөрт нэгээс таван видео хичээл нэмэгдэх байдлаар явах болно. Хэрэв танд өдөрт нэг видео хангалттай гэж үзэж байвал яг одоо сургалтандаа бүртгүүлээрэй.

   Хичээлүүд :   

 1. 02:00
  Танилцуулга
 2. 06:01
  Формтой ажиллах: Input form binding
 3. 02:48
  Формтой ажиллах: Input form binding үргэлжлэл
 4. 09:01
  Формтой ажиллах: Vue instance object-ийн өгөгдлийг груплэх ба формын инпутэд зарим тохиргоо хийх.
 5. 04:17
  Формтой ажиллах: Textarea-тай ажиллах
 6. 05:19
  Формтой ажиллах: Чекбокс ашиглах ба өгөгдлийг массивт хадгалах
 7. 03:12
  Формтой ажиллах: Радио товч ашиглах
 8. 10:35
  Формтой ажиллах: Сонголт хийх доош унадаг цэстэй ажиллах
 9. 03:28
  Формтой ажиллах: V-model bind дээрх нэмэлтийн тухай
 10. 11:46
  Формтой ажиллах: Формыг дээрх нэмэлтүүдийг ба тэдгээрийн тохиргоо
 11. 06:46
  Формтой ажиллах: Илгээх товчтой ажиллах
 12. 14:22
  Directive - ыг ойлгох нь
 13. 03:19
  Directive - рүү утга дамжуулах нь
 14. 05:23
  Directive - рүү аргумент дамжуулах нь
 15. 05:45
  Directive - рүү modifier дамжуулах нь
 16. 03:59
  Local Directive бүртгэх нь
 17. 07:55
  Multiple modifiers ашиглах нь
 18. 09:55
  Directive - рүү олон утга дамжуулах нь
 19. 06:21
  Локал шүүлтүүр(Local filter)- үүсгэх нь
 20. 05:37
  Глобал шүүлтүүр(Global filter) ба олон шүүлтүүрийг хэрхэн холбох вэ?
 21. 11:30
  Computed hook ашиглан Filter-ийг илүү динамик болгох
 22. 14:33
  Mixin-ийг ойлгох нь. Mixin үүсгэх.
 23. 11:18
  Mixin хэрхэн ажиллаж байгааг тестлэх. Глобалаар mixin ашиглах
 24. 20:44
  Хөдөлгөөнт анимацын тухай (Transitions)
 25. 09:48
  Урсдаг трансишн үүсгэх
 26. 13:41
  Трансишн ба Анимаци шинж чанаруудыг холих
 27. 05:15
  Динамик нэрүүд ба аттрибут ашиглах
 28. 06:09
  Олон элементийн хооронд транисишн тохируулах(Transitioning between multiple elements)
 29. 14:07
  Жаваскрифт дэгээнүүд ба Жаваскрифт анимешнүүдийг ойлгох нь
 30. 12:20
  Жаваскрифт дэгээнүүд ба Жаваскрифт анимешн хийх
 31. 13:08
  Динамик компонент хооронд шилжихдээ анимешн ашиглах
 32. 20:48
  Груп трансишн ашиглан анимаци хийх (Using transition-group to animate a list)
 33. 11:23
  Супер асуулт, хариултын жижиг веб программыг өмнөх мэдлэгээ ашиглан хийж үзэх. Танилцуулга хичээл.
 34. 33:13
  Супер асуулт, хариултын жижиг веб программын гол кодчилол болон трансишныг хийх.
 35. 31:10
  Vuejs Router (vue-router) суулгах, Router-ын тохиргоо хийж, ачааллах
 36. 14:00
  Router-ын горимыг ойлгох(Hash vs History) ба Router линкүүдээр header цэс хийх
 37. 09:56
  Би хаана байна. Идэвхитэй линкүүдийг хэлбэржүүлэх ба Кодоос url-ийг өөрчлөх
 38. 13:55
  Route-д параметр тохируулах, Route-ээс параметр авах, Route-ийн параметрийг өөрчлөх
 39. 08:55
  Эцэг Route-д хүү Route тодорхойлох
 40. 06:56
  UserStart component(Эцэг route)-оос Хүү component(Хүү route)-руу чиглүүлэх
 41. 15:51
  Route link-ийг илүү динамик болгох, Route-ийг нэрлэх. Route рүү хандах хандалтыг илүү халбар болгох
 42. 05:46
  Route дээр query ашиглан параметр дамжуулах
 43. 14:48
  Олон router-view ашиглах, router-view нэрлэх, Redirect method ашиглах
 44. 13:58
  Router-view дээр transition ашиглах, Animation хийх, Route дээр # - ашиглан html DOM-рүү хандах
 45. 26:02
  Scroll төлөвийг удирдах, Route-д хамгаалалт хийх, Хамгаалалт хийхийн өмнө beforeEnter method ашиглах
 46. 18:44
  Хамгаалалтанд beforeLeave method ашиглах, Route-ыг хялбараар ачаалах, browser-ын хурд нэмэгдүүлэх
 47. 14:59
  HTTP request – Vue-resource суулгах, тохиргоо
 48. 13:40
  Firebase(backend) server тохируулах. Өгөгдөл илгээх формыг бэлтгэх, шалгах
 49. 28:21
  Серверлүү пост(post) хүсэлт илгээх, Серверлүү гет(get) хүсэлт илгээх
 50. 11:08
  Vue-Resource-ыг глобаллаар тохируулах, Пост хүсэлт илгээхийн өмнөх боловсруулалт
 51. 04:53
  Пост хүсэлтийн хариунд боловсруулалт
 52. 07:15
  Vue-Resource хаанаас ирдэг вэ?
 53. 14:56
  Vue-Resource санг өргөтгөх(custom acitons) ба URL үүсгэх загварыг ойлгох
 54. 15:41
  Vuex: State Management Pattern + Library танилцуулга
 55. 33:43
  Vuex: Parent and Child component үүсгэх, VUEX суулгах, Centralized State үүсгэх, түүнийг ашиглах
 56. 18:55
  Vuex: getters ашиглах, mapGetters helper function ашиглан getters-ыг хаялбаршуулах
 57. 12:50
  Vuex: mutations ашиглах, mapMutations helper function ашиглан mutations-ыг хаялбаршуулах
 58. 20:05
  Vuex: actions ашиглах
 59. 25:56
  Vuex: Module
 60. 16:01
  Axios: Танилцуулга, axios суулгах, backend(firebase) тохиргоо хийх
 61. 25:12
  Axios: POST ба GET хүсэлт серверлүү илгээх
 62. 15:44
  Axios: Хүсэлт илгээхэд зарим тохиргоог нэмэлтээр хийж өгөх(global configuration)
 63. 11:43
  Axios: Interceptors ашиглах
 64. 09:54
  Axios: Custom instances default үүсгэж component-д ашиглах
 65. 04:35
  Authentication in Vue Apps. SPA-ны ажиллах зарчим.
 66. 11:07
  Firebase сервисийн тохиргоог хийх, Хэрэглэгч бүртгэх тохиргоог хийх(Firebase REST API)
 67. 07:37
  Хэрэглэгч нэвтрэх тохиргоог хийх(Firebase REST API)
 68. 24:57
  Хэрэглэгчийн нэвтрэх хүсэлтийг VUEX ашиглан илгээх, өгөгдлийг VUEX-д хадгалах
 69. 25:02
  Бусад component-оос VUEX-рүү хандах, Backend талд token дамжуулах
 70. 06:25
  69-р хичээлийн үргэлжлэл
 71. 14:59
  Route-д хамгаалалт тавих, VUEX State-д тулгуурлан нэвтрэлт хийдэг болгох
 72. 12:02
  Logout
 73. 11:04
  Автоматаар системээс Logout хийх
 74. 26:11
  Автоматаар Login хийх(Нэвтрэх)
 75. 05:03
  Vue CLI 3 Танилцуулга
 76. 06:54
  Шинэ Vue CLI-г ашиглан прожект үүсгэх
 77. 10:02
  Шинэ Vue CLI-г ашиглан прожект үүсгэх хичээлийн үргэлжлэл
 78. 08:32
  Шинэ Vue CLI-г ашиглан ninja-custom прожект үүсгэх
 79. 09:12
  Шинэ Plugin суулгах
 80. 12:00
  Using the GUI
 81. 15:25
  Нинжагийн хортой SMOOTHIE. Аппын танилцуулга, компонентын бүтэц.
 82. 09:51
  Прожектод Material Design framework суулгах(Google), Navbar component угсрах
 83. 22:17
  Index.vue component угсрах
 84. 08:57
  Устгах товч нэмэх
 85. 16:11
  Firestore тохиргоо хийх, Smootie app-даа Firebase сервис суулгах
 86. 22:16
  Firestore-оос өгөгдөл авах, түүнийг дэлгэцэнд харуулах
 87. 04:09
  Firestore-оос өгөгдөл утсгах
 88. 30:13
  Smoothie нэмэх component-ыг угсрах, орц нэмэх input-ыг тохируулах
 89. 17:44
  Ingredients-ын утгуудыг дэлгэцэнд харуулах, Smoothie өгөгдлийг Firestore-д хадгалах
 90. 09:38
  Ingredients-ын утгыг дэлгэцэн дээрээс устгах
 91. 20:07
  Smoothie засах component үүсгэх, slug ашиглан firestore-оос өгөгдөл шүүж авах
 92. 20:49
  Smoothie засах Формоо засаж дуусгах, Firestore-т байгаа өгөгдлийг шинэчлэх
 93. 16:45
  Бэлэн болсон прожектыг серверт байршуулах /Build & Deploy to Firebase/
199,000    49,000

Худалдаж авах

== Сурагчдын сэтгэгдлүүд ==

Сургалт, хичээл бүр үр дүнтэй сайн болж байна. Баярлалаа
Баянбаатар, 2020-03-05 23:24:39
Сургалт их таалагдаж байгаа баярлалаа
Khurelbaatar, 2020-02-18 11:46:46
Дууны хувьд ганц нэг хичээл дээр асуудалтай байгаа санагдсан бусдаар бол маш сайн сургалт болсон байна баярлалаа
Цэдэнсодном, 2019-12-02 14:25:04
nice
О. Батчимэг, 2019-10-30 13:12:23
VueJs -ийн сонирхолтой олон боломжууд таалагдаж байна.
Ганзориг, 2019-10-30 11:13:46