Хичээл № : 1 - Mobile апп хөгжүүлэлтийн төрөл, тү...

Хичээл № : 5 - Default апптай танилцах, Dart хэлн...

Хичээл № : 23 - Personal Expenses – Хувийн зарлага...

Хичээл № : 60 - Хоолны жор бэлтгэх Аппийн танилцуулга

Буцах Худалдаж авах