Cartoon Animator - Мэргэжлийн 2D анимаци бүтээгч програмыг эзэмшицгээе!

  42 видео хичээл 10 цаг 20 мин

28 харсан

     37,000 199,000

  After Effects 2022 Complete Course Эксперт хүртэл

  40 видео хичээл 8 цаг 49 мин

15 харсан

     37,000 199,000

  Adobe photoshop - Зурж сураад анимаци хийцгээе!

  65 видео хичээл 9 цаг 53 мин

12 харсан

     37,000 199,000

  ChatGPT эхнээс нь дуустал !

  108 видео хичээл 22 цаг 33 мин

661 харсан 23 сурагчид

     37,000 199,000

  GraphQL backend эхнээс нь дуустал, React вэб сайтын хамт!

  117 видео хичээл 19 цаг 25 мин

23,066 харсан 265 сурагчид

     37,000 199,000

  Компьютерийн сүлжээг эхнээс нь дуустал !

  110 видео хичээл 24 цаг 18 мин

98,792 харсан 830 сурагчид

     37,000 199,000

  Герман хэлний анхан шатны практик мэдлэг олгох А1 курс

  58 видео хичээл 19 цаг 34 мин

4,069 харсан 35 сурагчид

     37,000 119,000

  Adobe Illustrator 2022

  36 видео хичээл 7 цаг 57 мин

5,442 харсан 68 сурагчид

     37,000 179,000

  Typescript эхнээс нь дуустал! Express.js backend болон React frontend вэб аппын хамт!

  125 видео хичээл 17 цаг 36 мин

32,473 харсан 350 сурагчид

     37,000 199,000

  Flutter 3.0 - Мобайл аппликейшн хөгжүүлэлтийг эхнээс нь дуустал (Mobile, Web, Desktop application)

  103 видео хичээл 20 цаг 31 мин

80,662 харсан 580 сурагчид

     37,000 199,000

  Java native мобайл апп хөгжүүлэлт эхнээс нь дуустал! Windows service хамт!

  137 видео хичээл 30 цаг 55 мин

19,488 харсан 236 сурагчид

     37,000 199,000

  Amazon Web Service буюу AWS клауд технологийг эхнээс нь!

  101 видео хичээл 25 цаг 47 мин

52,395 харсан 515 сурагчид

     37,000 199,000

  Объект хандлагат PHP сурч MVC фрэймворк эхнээс нь бүтээцгээе! (Блог вэб сайтын хамт)

  74 видео хичээл 17 цаг 55 мин

14,546 харсан 152 сурагчид

     37,000 199,000

  Стартап бизнесийг эхнээс нь: Seed шатнаас IPO хүртэл!

  71 видео хичээл 10 цаг 44 мин

9,949 харсан 130 сурагчид

     37,000 199,000

  Бизнесийн англи хэлийг эхнээс нь дуустал!

  72 видео хичээл 15 цаг 22 мин

6,984 харсан 84 сурагчид

     37,000 69,000

  Англиар унших, сонсох дадлыг хэвшүүлэх сургалт

  19 видео хичээл 7 цаг 28 мин

6,652 харсан 77 сурагчид

     37,000 37,000

  Анхан шатны англи хэл

  44 видео хичээл 7 цаг 6 мин

13,081 харсан 126 сурагчид

     37,000 119,000

  AutoCAD програмыг эхнээс нь дуустал!

  90 видео хичээл 25 цаг 56 мин

26,279 харсан 243 сурагчид

     37,000 199,000

  Хятад хэлийг эхнээс нь сурцгаая!

  40 видео хичээл 3 цаг 58 мин

8,411 харсан 61 сурагчид

     37,000 179,000

  Adobe Premiere Pro - Видео засварлах нууцыг эхнээс нь

  51 видео хичээл 8 цаг 31 мин

19,608 харсан 304 сурагчид

     37,000 199,000

  Bootstrap 5 - CSS Framework эхнээс нь дуустал

  94 видео хичээл 19 цаг 3 мин

25,881 харсан 363 сурагчид

     37,000 199,000

  CSS animation супер хийж сурцгаая

  100 видео хичээл 26 цаг 3 мин

27,297 харсан 456 сурагчид

     37,000 189,000

  PHP мастер сургалт - Хувийн санхүү хөтлөх систем бүтээцгээе

  116 видео хичээл 22 цаг 4 мин

76,746 харсан 446 сурагчид

     37,000 199,000

  Wordpress мастер сургалт

  109 видео хичээл 24 цаг 20 мин

88,268 харсан 601 сурагчид

     37,000 199,000

  Объект хандлагат C++ болон Java программчлал (Java Spring фрэймворкийн хамт)

  103 видео хичээл 17 цаг 59 мин

131,149 харсан 1038 сурагчид

     37,000 199,000

  Linux үйлдлийн системийг эхнээс нь (ubuntu)

  100 видео хичээл 19 цаг 56 мин

94,274 харсан 779 сурагчид

     37,000 199,000

  Git, Github эхнээс нь дуустал!

  84 видео хичээл 16 цаг 25 мин

57,442 харсан 788 сурагчид

     37,000 199,000

  Next.js блог вэб сайт эхнээс нь - орчин үеийн вэб сайт хөгжүүлэлтийн шинэ давалгаа

  87 видео хичээл 19 цаг 46 мин

98,004 харсан 768 сурагчид

     37,000 199,000

  Математикийн хичээлийн ЭЕШ-ын 2018-2020 оны материалуудын бодолт

  120 видео хичээл 4 цаг 48 мин

22,895 харсан 81 сурагчид

     37,000 119,000

  Б.Мөнгөнтуул их мастерын шатрын сургалт

  50 видео хичээл 5 цаг 10 мин

36,884 харсан 310 сурагчид

     37,000 199,000

  React Native - Ухаалаг утасны програмчлал (iOS, Android) эхнээс нь дуустал !

  149 видео хичээл 45 цаг 45 мин

203,568 харсан 1202 сурагчид

     37,000 199,000

  Фэйсбүүк 2021 оны маркетингийн нууцыг эхнээс нь дуустал эзэмшицгээе!

  117 видео хичээл 19 цаг 6 мин

48,414 харсан 378 сурагчид

     37,000 199,000

  Tailwind - Дэлхийн хамгийн шилдэг CSS framework

  56 видео хичээл 14 цаг 59 мин

56,882 харсан 635 сурагчид

     37,000 189,000

  R программын өгөгдөл тандалт, машин сургалтын аргуудаар өгөгдөл боловсруулах

  48 видео хичээл 11 цаг 22 мин

22,384 харсан 236 сурагчид

     37,000 199,000

  Өгөгдлийн сан - SQL хэлийг эхнээс нь дуустал (PHP хэлний хамт!)

  90 видео хичээл 21 цаг 13 мин

172,681 харсан 1300 сурагчид

     37,000 199,000

  Flutter - Ухаалаг утасны апп хөгжүүлэлт (анхан шат)

  98 видео хичээл 28 цаг 42 мин

153,624 харсан 942 сурагчид

     37,000 199,000

  BULMA Орчин үеийн CSS framework

  91 видео хичээл 22 цаг 29 мин

27,849 харсан 310 сурагчид

     37,000 179,000

  NodeJS ExpressJS REST API Backend эхнээс нь дуустал! (REACT вэб аппын хамт)

  110 видео хичээл 33 цаг 24 мин

268,906 харсан 1309 сурагчид

     37,000 199,000

  Алгоритм ба Си хэл

  103 видео хичээл 18 цаг 19 мин

283,081 харсан 1777 сурагчид

     37,000 199,000

  Япон хэлийг хялбархан сурцгаая!

  61 видео хичээл 9 цаг 21 мин

37,798 харсан 263 сурагчид

     37,000 179,000

  Машин сургалт ба Python хэлний үндэс

  95 видео хичээл 24 цаг 22 мин

192,582 харсан 1676 сурагчид

     37,000 199,000

  React эхнээс нь дуустал!

  120 видео хичээл 42 цаг 2 мин

367,531 харсан 1763 сурагчид

     37,000 199,000

  Ахисан төвшний HTML CSS, FRONT-END мастерын нууц

  104 видео хичээл 30 цаг 49 мин

132,334 харсан 1372 сурагчид

     37,000 199,000

  Manychat чатбот - Маркетингийн Мангас цуврал

  71 видео хичээл 15 цаг 41 мин

33,349 харсан 327 сурагчид

     37,000 137,000

  Javascript хэлийг эхнээс нь дуустал!

  134 видео хичээл 52 цаг 21 мин

707,601 харсан 3035 сурагчид

     37,000 199,000

  VueJs орчин үеийн Javascript фрэймворк мастерын сэлэм - 2

  93 видео хичээл 20 цаг 18 мин

24,087 харсан 181 сурагчид

     37,000 199,000

  Ларавел Eloquent ORM - Мастерын сэлэм

  37 видео хичээл 5 цаг 59 мин

13,556 харсан 103 сурагчид

     37,000 119,000

  VueJs орчин үеийн Javascript фрэймворк мастерын сэлэм - 1

  69 видео хичээл 8 цаг 8 мин

33,825 харсан 213 сурагчид

     37,000 189,000

  Laravel6, VueJS - Цахим ажлын байрны систем бүтээх нь

  113 видео хичээл 35 цаг 36 мин

57,007 харсан 304 сурагчид

     37,000 199,000

  Microsoft Excel - Мастер Сургалт

  132 видео хичээл 11 цаг 25 мин

96,170 харсан 608 сурагчид

     37,000 119,000

  Онлайн форумын бүрэн вэб сайтыг эхнээс нь (Laravel, VueJS, Pusher, JWT)

  96 видео хичээл 15 цаг 28 мин

71,467 харсан 295 сурагчид

     37,000 199,000

  Photoshop ашиглаж сурцгаая !

  25 видео хичээл 7 цаг 42 мин

52,779 харсан 611 сурагчид

     37,000 69,000

  Ухаалаг гар утсаа төгс ашиглаж сурмаар байна уу?

  39 видео хичээл 9 цаг 14 мин

86,432 харсан 122 сурагчид

     37,000 79,000

  HTML5, CSS3 эхнээс нь дуустал! (Sass-ын хамт)

  120 видео хичээл 29 цаг 40 мин

612,430 харсан 2754 сурагчид

     37,000 199,000

1234.mn платформоос програмчлалын сургалт үзэх дараалал
Нэгдүгээр хэсэг

1234.mn платформоос програмчлалын сургалт үзэх дараалал
Хоёрдугаар хэсэг

Бидний харилцагч байгууллагууд

Логогоо байршуулах хүсэлтийг та amarbat@1234.mn хаягаар логоны хамтаар илгээнэ үү.