Хичээл № : 1 - Сургалтын агуулга, энэ сургалтыг с...

Хичээл № : 2 - Open source лиценз, GNU, Linux улм...

Хичээл № : 5 - github дээр эрх үүсгэх, анхныхаа р...

Хичээл № : 25 - Branch буюу хувилбаруудыг гурван а...

Хичээл № : 60 - Хэрхэн өмнөх түүхээс сэргээх вэ, g...

Хичээл № : 66 - Pull request гэж юу вэ? Open sourc...

Буцах Худалдаж авах