Хичээл № : 1 - Энэ сургалтаар бид юу сурч эзэмших вэ!

Хичээл № : 4 - VS Code editor суулгах, тохируулах

Хичээл № : 20 - For давталт, давхар давталт ашиглах

Хичээл № : 28 - Javascript хөшигний цаана - Javasc...

Хичээл № : 50 - git branch үүсгэх, төслийн хувилба...

Хичээл № : 137 - Frontend, backend фрэймворкууд үүс...

Хичээл № : 138 - Орчин үеийн вэб хөгжүүлэх архитект...

Буцах Худалдаж авах