Хичээл № : 2 - Шинээр фэйсбүүк хаяг хэрхэн үүсгэх...

Хичээл № : 14 - Фэйсбүүк хуудасны тохиргоо хөгжүүл...

Хичээл № : 22 - Фэйсбүүк хуудас дээр үр дүн хэмжил...

Хичээл № : 53 - Facebook Updates Фэйсбүүкийн шинэч...

Хичээл № : 54 - Ad account disabled фэйсбүүк сурта...

Буцах Худалдаж авах